Защо мъжете и жените се търсят един друг

Заради физическите си тела? Не за това, а за да получат нещо друго, нещо по-тънко и живо, наречено Любов. И когато я намерят, те са щастливи и доволни. Ако те търсеха само физическото тяло, те можеха да отрежат парче от него и да го изядат. Но тъй като физическото тяло остава непокътнато, следователно чрез него...

Отворете се за хората, за да Ви обичат

Познавам твърде много хора които постоянно се оплакват за едно или друго, и аз винаги съм стигал до заключението че причината за нещастието им е в собственото им отношение. Те не са способни да бъдат по-отворени, да обикнат другите, да помогнат с окуражителна дума или утеха. Те не знаят как да дават и винаги очакват...

Инстинкт да бягаме от самотата

Природата е заложила в нас инстинкта да бягаме от самотата като от най-страшна тежест, което е нормално, но трябва да намерим най-добрия начин, за да излезем от самотата. Колко момичета и момчета са се справили с този проблем? Те са нещастни, защото искат да имат партньор, с който да пеят дует, но не го намират...

Какво представлява човек

Сбор от милиарди малки душички или същества, които се съгласили в името на Божията любов да влязат в човека и да работят за него, да му дадат израз на човек. Те са пожертвували живота си за него, станали са негови слуги и като не ги разбира, той казва: „Какво нещо е тялото? Нищо друго освен...

Точност

Колкото по-добре съвпада вътрешният ти модел на действителността със самата действителност, тол­кова по-способен ставаш. По-голямата точност озна­чава по-добра способност да се справяш с живота като човешко същество. Ако разполагаш с точна карта, по-вероятно ще вземаш разумни решения, които ще те от­ведат по-близо до нещата, които искаш. Ако картата е неточна, по-вероятно ще се сблъскаш с...

Възприятие

Как възприемаме стабилни обекти в средата, имайки предвид вариращата стимулация? Кои са двата фундаментални подхода към обясняването на възприятието? Какво става, когато хората с нормални зрителни усещания не могат да възприемат зрителни стимули?Казвали ли са ви някога: „Не можеш да видиш това, което е под носа ти“? Или „Не можеш да видиш гората заради дърветата“?...

Какво е воля

Волята е нашата вътрешна сила, която външният свят никога не може да докосне. Тя е последният ни коз. Ако действието е това, което извършваме, когато все още можем да променим нещо в дадена конфигурация, волята е нашето оръжие тогава, когато тази възможност е изчезнала.Поставени в ситуация, която изглежда непроменяема и безусловно негативна, ние можем да...

Да можем да влизаме в резонанс с намеренията

Съзнателно мога да вляза в резонанс или пък не с всяко нещо, което искам да постигна. Моето намерение и моята вяра са достатъчни, за да накарам това да се случи. Ако външно имам определено намерение, но вътрешно съм убеден в точно обратното, моето намерение естествено не може да се осъществи, тъй като силите вътре в...

Какво представлява квантово лечение

Квант е дума, пълна с огромно значение, особено сред физиците: като съществително, това е „най-малкото количество лъчиста енергия“, но като прилагателно, квантов означава „внезапна и значима промяна“. Квантовото лечение е свързано с осъществяването на малки промени, които предизвикват големи, радиантни резултати. Тези резултати могат да са почти неуловими или огромни, но и в двата случая...

Законът за полярността

Този закон гласи, че всичко което съществува притежава двa полюса, но в действителност представлява едно цяло. Всички привидни противоположности са идентични по своята същност, различна е само степента на тяхното проявление. Щастие и нещастие, любов и омраза, са в действителност двата полюса на едно и също нещо. Всяко явление на този свят има две страни....