Размисли върху корема

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Как е възможно разгадаването на вътрешния свят

Психологията може условно да се раздели на две части: теории и изследователски практики. Общото за всички тях е, че се отнасят до преживявания, поведения и тяхното обуславяне. Теориите са призвани да дадат адекватно описание и обяснение на реалностите на психиката и поведението във вид на психологическо метапознание. Практиките, от своя страна, са предназначени да проучват...

Ревността е по-страшна от хероина

Макар и не без горчиво съжаление, ни се наложи да се простим с илюзиите, че щастливата любов започва с влюбването. Съществува по-коварен и сложен противник. Той прикри­ва с красиви маски лицето си, обезобразено от най-жестоката и необуздана страст, погубила за цялата история на човечест­вото милиони души. Някой вече е изпитал на гърба си разла­гащото влияние...

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРАХОВЕТЕ СИ

Познаването екологията на човека може да ви направи истински свободни от натрупаните страхове. Прието е да се смята, че понятието „екология“ има отношение към опазва­нето на околната среда или към партията на „зелените“. Не, екологията на човека е нещо друго. Това е образователна сис­тема в областта на здравето, която се основава на вътрешна­та работа на...

Възприятие

Как възприемаме стабилни обекти в средата, имайки предвид вариращата стимулация? Кои са двата фундаментални подхода към обясняването на възприятието? Какво става, когато хората с нормални зрителни усещания не могат да възприемат зрителни стимули?Казвали ли са ви някога: „Не можеш да видиш това, което е под носа ти“? Или „Не можеш да видиш гората заради дърветата“?...

Какво е воля

Волята е нашата вътрешна сила, която външният свят никога не може да докосне. Тя е последният ни коз. Ако действието е това, което извършваме, когато все още можем да променим нещо в дадена конфигурация, волята е нашето оръжие тогава, когато тази възможност е изчезнала.Поставени в ситуация, която изглежда непроменяема и безусловно негативна, ние можем да...

Да можем да влизаме в резонанс с намеренията

Съзнателно мога да вляза в резонанс или пък не с всяко нещо, което искам да постигна. Моето намерение и моята вяра са достатъчни, за да накарам това да се случи. Ако външно имам определено намерение, но вътрешно съм убеден в точно обратното, моето намерение естествено не може да се осъществи, тъй като силите вътре в...

Какво представлява квантово лечение

Квант е дума, пълна с огромно значение, особено сред физиците: като съществително, това е „най-малкото количество лъчиста енергия“, но като прилагателно, квантов означава „внезапна и значима промяна“. Квантовото лечение е свързано с осъществяването на малки промени, които предизвикват големи, радиантни резултати. Тези резултати могат да са почти неуловими или огромни, но и в двата случая...

Законът за полярността

Този закон гласи, че всичко което съществува притежава двa полюса, но в действителност представлява едно цяло. Всички привидни противоположности са идентични по своята същност, различна е само степента на тяхното проявление. Щастие и нещастие, любов и омраза, са в действителност двата полюса на едно и също нещо. Всяко явление на този свят има две страни....

Законът за изобилието

Законът за изобилието гласи, че изобилието на живота ни се полага като наше духовно наследство. To във всеки момент е на наше разположение. Чрез нашата погрешна духовна нагласа и липсващата ни вяра често все пак бива предизвикано ограничаване на нашето вътрешно и външно богатство – и по този начин липса. Щом като човек осъзнае, кой...