Примирението

Ако човек научи първото важно правило, че всичко, кое­то съществува, е добро, просто защото съществува, ще го обземе повече мир и спокойствие. Едва в това спокойствие той ще се научи да наблюдава нещата и те ще му разкрият смисъла си. Човек постепенно ще се освободи от фиксираността си върху идеята, че трябва да се бори...

Чувство за непълноценност

Много хора, които са били малтретирани в детството, не разбират, не вярват и не очакват да се отнасят към тях с любов. Познавали са единствено критиката, пренебрежението и жестокостта. Затова не е чудно, че са продължили да се отнасят зле към себе си като възрастни. Израснали са с убеждението, че страданието е нещо нормално, затова...

Какво са парите

Парите са обществен ресурс, главни­ят обществен ресурс. Парите нямат стойност сами по себе си, но ние им придаваме стойност, базирана на об­ществено съгласие. Ако имаш 100 долара, ще можеш да изтеглиш 100-доларова стойност от обществото, ка­то похарчиш тези пари. Причината за това е, че всички сме се съгласили, че тези 100 долара имат определена стойност....

Почукайте и ще ви отворят

 „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.“ (Новия Завет, Евангелие от Матея) Все пак, налага се човек да „поиска“ Техника на безопасността при общуване с егрегори Методиката съдържа няколко специални...

Да променим стандартните си реакции

Всеки кон си мисли, че неговият товар е най-тежък. Томас Фулър Ако човек се занимава с йога или някакви методи за развитие на свръхспособностите, той би могъл с усилие на волята да „изключва“  рецепторите за болка и да не реагира изобщо при нараняване на тъканите на тялото си. Можем да видим такива хора по телевизията...

Понятието „идеализация“

Да идеализирате означава да отдавате прекалено, преувеличено, извънредно голямо значение на някой важен за вас аспект на живота. Преувеличаването се проявява в това, че вие изпитвате продължителни негативни преживявания, когато реалният живот не съвпада с вашите очаквания. Идеализация възниква например тогава, когато в представите ви съществува някакъв идеален модел за начина, по който трябва да...

Омразата

Който мрази, се намира под влиянието на Марса. Цветът на омразата е черен. Омразата е микроскопическа величина… Тя е микроскопическа наистина, но като влезе в кръвта на астралното тяло на човека, тя се размножава и със своите нечистотии трови човека. Омразата е в състояние да унищожи човека. Омразата се обезсилва благодарение на мъдростта. Обаче, акоомразата...

Живей в настоящия момент

За да забравиш общата картина, номерът е дасе съсредоточиш в детайлите.— Чък Паланюк В личния си живот ние не се задоволяваме да решаваме текущите задачи, а потъваме във вечни размишления какво „означава” това или онова, дали е „справедливо” или не, какво „стои зад него”, как постъпват другите около нас и пр. И след това се...

Обективност на психологическите закони

Когато вали дъжд, ние си седим в къщи или си вземаме чадър, но не ругаем небето и облаците. Ние знаем, че законите на природата не зависят от нас и просто се стремим, колкото е по силите ни и възможностите ни да се адаптираме към тях. Но ето, възниква конфликт в семейството, в службата, на улицата...

За професията и призванието на психолога

Авторитетът на една изследователска област или наука се прави от живи хора. Физиката е велика наука, защото в нея са работили блестящи личности като Архимед, Паскал, Нютон, Планк, Айнщайн. На всеки обикновен физик магически се отстъпва мъничко от рационалното излъчване на тези и други велики хора до доказване на противното, разбира се. Голямата психология, която...