Кога възникват психичните проблеми?

Психичните проблеми възникват: – когато вътрешните ни сигнали не работят, – когато не стигаме до там, където искаме да стигнем поради ограничения на ума, – когато сме твърде парализирани, за да помръднем, – когато действията ни не отговарят на нуждите ни; – когато взаимоотношенията ни се разпадат. Най-важната работа на мозъка ни е да ни...

Способността ни за себеусещане.

Нашият сетивен свят се оформя още преди раждането ни. В утробата усещаме течност по кожата си, чуваме тихите звуци на кръвотока и храносмилателния тракт, движим се и се обръщаме спрямо движенията на нашата майка. След раждането физическите усещания дефинират връзката ни със себе си и с това, което ни заобикаля. В началото това е усещането...

  • 1
  • 2