Гещалт терапия

Какво означава Гещалт терапия? Гещалт терапията е основана от Фриц Пълрс през 40-те години на миналия век – германски психиатър и самата дума означава „цялостност“. Фокусът е върху субективните възприятия на човека и неговата реалност Тук и Сега. Човек се разглежда като единен организъм – ум, душа, тяло. Какво се случва с тялото, с мислите, с...

Хипнотерапия

Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и намаляване на стреса. В състояние на хипноза оставяме настрани съзнанието си – това наше Аз, което постоянно мисли, действа, знае кое е правилно и кое  не е правилно за нас и даваме път на...

НЛП (Невро-лингвистично програмиране)

Невро-лингвистично програмиране е метод, създаден през 70-те години на 20-ти век от д-р Ричард Бандлър и Джон Гриндер за развиване на сетивата, осъзнаване на начини за използване на езика в комуникацията и как да програмираме ума си за нови навици и убеждения. Включва: – Много мощни техники, средства и стратегии, чрез които ние поемаме контрола...

Семейни констелации.

Семейните констелации разглеждат индивида като част от фамилна система. Всеки принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него и носи енергията и съдбата на поколенията преди нас. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с добрите и...

Арт терапия

Арт-терапията е  метод на психотерапия, който се използва за повлияване на психичните процеси чрез творчество. Най-често се използва рисуването, моделиране, музика, танц, писане, четене, актьорска игра и др. Арт-терапевтичната работа помага за по-ясното изразяване на личните преживявания, проблеми и вътрешните противоречия на човек. Особено полезно е това за хора, които не са в състояние да...