Личностно развитие

Всеки човек е подобен на другите хора и различен с уникалния характер на своя жизнен опит. Неговата неповторимост, най-оригиналната част от неговия Аз, представлява същността на неговата личност. Изучаването й и достигането на дълбините й е важно и полезно, тъй като именно психологическите условия изиграват основната роля в изграждането на човека.

Социална тревожност

Поведението на човек в неговото социално обкръжение. Страх в социални ситуации и взаимодействия, в които човек е изложен на взаимодействия с непознати, как се представяме пред другите и как те ни възприемат (оценяват, приемат).

Хранителни разстройства

Храната интересува психотерапевта по много причини, най-важната от които е отражението на хранене върху личността и неговото интелектуално развитие.

Проблеми във взаимоотношенията

Как да привличаме и задържаме контакт? Как стоим във връзка? Какви модели на поведение повтаряме от нашите родители и какво ни пречи да се радваме на пълноценна връзка?

Неувереност

Променливост на настроенията, свръх емоционалност и нестабилност, която подтиква човек да предприема няколко дейности едновременно. Колебанията често са бурни. Неудовлетвореност, липса на мотивация, ниска самооценка, неуравновесеност

Зависимости

Състояние на човек, който е подчинен на друг човек или на предмет, на токсично вещество с цел да се изпита удоволствие. Има два вида зависимост – физическа, която е адаптивно състояние, в следствие от което е появата на сериозни физиологически и психологически разстройства; и психическа зависимост, характеризираща се с неукротимо желание за приемане на токсично вещество. В...

Неврози

Психично разстройство, при което човек се чувства дискомфортно, липсва му увереност в неговата социална роля, а е агресивен по отношение на другите или себе си, страда от разстройство на съня (инсомния), от сексуални разстройства и прекалено бързо се уморява. Неговото действително изтощение е последица от несъзнаваните усилия, които полага в борбата срещу сексуалните нагони и...

Фобии

Ирационален и натраплив страх от някои предмети или някои ситуации. Най-често срещани теми са: агорафобия (страх от свободни пространства), клаустрофобия (страх от затворени пространства) или зоофобия (страх от животни) в следствие на неприятни преживявания. Фобията е разновидност на натраплива мисъл, която завладява изцяло живота на страдащия. Понякога пречи на всякаква нормална дейност.

Депресия

Повече или по-малко продължително болестно състояние, характеризиращо се главно с потиснато настроение и спадане на тонуса и енергията. Тревожен, уморен и обезкуражен, човек не може да се противопостави дори на най-малката трудност и затова не предприема инициативи. Вниманието и паметта му отслабват.

Страхове

Чувство на безпокойство, изпитано при наличие на опасност или при мисълта за нея. Невротичният страх се отнася до безпредметен страх, че човек е изложен на неопределена опасност, породена от нагоните.

  • 1
  • 2