Характер

Характер

Три определения на характера Когато се употребява думата “характер” във всекидневен контекст се имат предвид следните значения:своеобразието на психиката и...