Шест разновидности на страха.

Шест разновидности на страха.

Съществуват шест основни разновидности на страха. Според последователността на появяването им те са:

Страх от бедност

Страх от критика

Страх за здравето

Страх от загуба на любовта

Страх от старостта

Страх  от смъртта

 СТРАХЪТ НЕ Е НИЩО, ОСВЕН СЪСТОЯНИЕ НА МИСЪЛТА. Състоянието на мисълта може да бъде овладяно и контролирано.

СТРАХ ОТ БЕДНОСТ

Между бедност и богатство не съществува компромис.  Пътищата им са в обратни посоки. Изходна точка към богатството е желанието. Ако не се отправите към този път или спрете, преди достигането на целта, може да обвинявате само себе си. Това решавате вие самите. Състоянието на мисълта човек си създава сам. Страхът от бедност парализира способността да мислим, убива самочувствието, спира инициативата, внася объркване в нашите намерения, подкрепя колебанието и прави невъзможно самообладанието. Отнема на човек личното му очарование, лишава го от възможността да разсъждава точно, побеждава над издръжливостта, отблъсква приятелството, убива любовта, води до безсъние, бедност и нещастие.

Страхът от бедност е най-разрушителният страх и е най-трудно да бъде преодолян. Той извира от наследената ни способност да се експлоатираме един друг.

Нищо не носи на човек толкова страдание и смирение както бедността.

СИМПТОМИ НА СТРАХА ОТ БЕДНОСТ:

1. Безразличие.

2. Нерешителност.

3. Колебания.

4. Опасения.

5. Прекалена предпазливост.

6. Отлагане.

Емоцията на страха е толкова рафинирана и толкова дълбоко затаена, че човек може да премине с това бреме целия си живот, без да осъзнае неговото присъствие.

СТРАХ ОТ КРИТИКА

Този страх е дълбоко вкоренен в човек. Той лишава човек от неговата инициатива, унищожава силата на неговото въображение, ограничава неговата индивидуалност, отнема от самочувствието и самоувереността му и му вреди по много начини. Критиката посява в човешкото сърце страх или омраза, но не пробужда обич или симпатия.

СИМПТОМИ НА СТРАХА ОТ КРИТИКА:

1. Прекалено съзнаване на собственото Аз

2. Несигурност

3. Личност без решителност

4. Комплекс за малоценност

5. Екстравагантност

6. Недостатъчна инициатива

7. Недостатъчно честолюбие.

СТРАХ ЗА ЗДРАВЕТО

Този страх е свързан със страха от старостта и смъртта и най-вече от кошмарните представи за смъртта, които са му били наследени. 75% от хората, които отиват на лекар, страдат от хипохондрия.

Страхът от болестта, при това и там, където няма и най-малка причина, често предизвиква физическите симптоми на болестта, от която се страхуваме.

СИМПТОМИ НА СТРАХА ЗА ЗДРАВЕТО:

1. Автосугестия

2. Хипохондрия

3. Склонност към заболявания

4. Саморазглезване

5. Нетрезвеност

СТРАХ ОТ ЗАГУБА НА ЛЮБОВТА.

Вероятно датира от каменната ера, когато мъжете са крадели жените чрез насилие. С времето тяхната „техника“ се е променила.  Жените са по-склонни към този страх, отколкото мъжете. Жените знаят, че мъжете са по-полигамно устроени и че не може да им се вярва, когато попаднат в ръцете на съперница.

СИМПТОМИ НА СТРАХА ОТ ЗАГУБА НА ЛЮБОВТА:

Този страх се отличава от следните признаци:

1.Ревност

2. Търсене на грешки

3. Хазартничене

СТРАХ ОТ СТАРОСТ.

Този страх произтича от мисълта, че старостта може да донесе бедност. Но и от страшните представи за оня свят. Тук се нарежда и еротиката – никой не се любува на отслабващата сексуална привлекателност.

Този страх идва и от възможността за загуба на свободата и независимостта, тъй като старостта може да донесе загуба както на физическата, така и на икономическата свобода.

 СИМПТОМИ НА СТРАХА ОТ СТАРОСТ:

1. Убиване на  инициативността

2. Комплекс за малоценност

3. Навика да се обличат прекалено младежки по-възрастни хора

СТРАХ ОТ СМЪРТТА

За някои хора това е най-жестокият от всички страхове. Причината е явна и разбираема…

СИМПТОМИ НА СТРАХА ОТ СМЪРТТА:

1. Навик за се мисли за умиране.

2. Мисли за разплатено здраве, бедност, разочарования, душевни болести и др.

Из книгата „Мисленето – ключ към богатството“ (Наполеон Хил)

Поръчайте  КНИГА „Как дауправляваме емоциите си“

Още по темата на http://Курс НЛП

Leave a Reply

Your email address will not be published.