Как става промяна в мисленето?

Как става промяна в мисленето?


Норман Винсънт Пийл казва:

„Променете мислите си и ще промените живота си“

Всяка създадена мисъл предлага възможност да променим предходната.

Когато променим представите си и напипаме катализатора на промяната, ние сме в състояние да освободим мисленето си от менталните ограничения, поставени от нашата обусловеност.

Ще открием, че гледаме на света с нови очи. Ще се ангажираме по-силно с живота и ще бъдем по-открити към нови преживявания, а взаимоотношенията ни с хората значително ще се подобрят.

Промяната на мислите е умение, което може да бъде развито, подобно на всяко друго умение.

То става със съзнателното решение да предприемем действие и с избора на типа мисли, с които бихме искали да работим.

Да обърнем внимание на случаите, в които наистина променяме гледната си точка и съзнателно да ги разглеждаме. Това ще ни позволи да оценим новото качество на мислите си и асоциациите, които правим. Ще открием дали мозъкът ни е приел новопостъпилите данни и създава нови и здравословни за нас асоциации или все още се опитва да се опира на старите и да ги поддържа.

Полезно е да споделяме на глас промяната на решението си, тъй като това приглушава съмненията и ни помага да изградим увереност в способността си да творим нови мисли.

Каръл РитбергерLeave a Reply

Your email address will not be published.