Откъде идват емоциите?

Откъде идват емоциите?


Има два вида емоции: СТРАХ И ЛЮБОВ.

Тези емоции определят мислите ни, манипулират поведението ни, влияят на качеството на живота, владеят здравето ни.

Емоциите идват от три източника:

1. От ума;

2. От тялото;

3. От душата.

Невролозите смятат, че емоциите се коренят във функциите на определен дял от мозъка и се дължат на биохимичното взаимодействие между таламуса, амигдалата, нуклеус акумбенс и хипокампуса.

Пак според невролозите емоциите се задействат от външните данни, получени от физическите сетива, най-вече чрез зрението и слуха и именно тези сигнали, изпратени от таламуса, дават началото на емоционална верига от събития.

Амигдалата е центърът на страха и негативните емоции. Предназначението й е да бъда емоционален страж, откликващ или реагиращ на информацията, която получава.

Анатомите смятат, че емоциите идват от вътрешността на организма, защото първо ги преживяваме в стомаха си, а после – в мускулите. Според тях телесните усещания, които получаваме от възприятията си, изпращат емоционални послания на мозъка, който ги тълкува, асоциира и свързва с определен спомен. Например, от силни емоции се присвива стомаха; когато сме на пътя на опасност, замръзваме на място; или когато гневът променя работата на сърцето; а от любов ни се огъват коленете и се потят дланите.

Метафизиците смятат, че емоциите идват от душата.  За тях душата е истинската същност на това, което сме и тя присъства енергийно във всяка част от съществото ни – в мозъка, в мускулите, органите, жлезите, милиардите клетки.

Според метафизиците всичко е първо енергия, чак след това материя. Те смятат, че емоциите са вътрешният барометър, с който душата ни предупреждава, ако имаме нездравословни мисли или привличаме преживявания, които не са в наш интерес.

Ако емоциите са негативни, изпитваме нужда от промяна. Ако са позитивни, потвърждаваме, че мислите и начинът на живот са в съгласие с намеренията и желанията на душата ни.

Метафизиците вярват, че емоциите се изпитват едновременно в цялото тяло – ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯ.

Каръл Ритбергер

Медитация За връзка с Аза.

Leave a Reply

Your email address will not be published.