Как да сме здрави?

Как да сме здрави?


За да сме здрави, трябва да отстраним всички препятствия, които пречат пълноценно и радостно да преживяваме духовната си природа, за да можем да я изразяваме чрез мисли, думи, действия.

За да бъде постигната тази цел, е нужно да осъществим пет основни значителни промени в представите си.

1. Трябва да променим начина, по който разглеждаме себе си като физически тела; да си спомним, че съществуваме в две измерения – това на материята, физическото тяло, ума, и това на енергията, духа, душата. Духовната ни природа обхваща всичко в единна цялост.

2. Вместо да виждаме само проблемите, които болестта причинява на физическото тяло, трябва да осъзнаем, че тя се отразява и на ума, на енергийното тяло и на душата ни. Да я разгледаме като нарушение на взаимодействието и връзката между всички тези аспекти на личността ни.

3. Вместо да смятаме, че мислите остават затворени в мозъка ни, трябва да знаем, че те са енергиен магнит на нашите преживявания и решаващ фактор за здравето и благоденствието на физическото ни тяло.

4. Трябва да се научим да виждаме взаимовръзката между преживяванията, а не да ги смятаме за случайни и несвързани. Да се научим да разбираме, че всички наши преживявания – и добри, и лоши, имат смисъл в еволюционния процес.

5. Душата и духът не са едно и също нещо.

Душата е импулсът на еволюционния процес и служи като катализатор на промяната.

Духът е живата енергийна връзка между душата, ума и тялото.


Leave a Reply

Your email address will not be published.