Да разгърнем собствения си потенциал

Да разгърнем собствения си потенциал


Какъв е в действителност божественият замисъл за мен?

Какъв е моят личен енергиен потенциал, който напира да се разгърне?

1. Вътрешният потенциал е неограничен и безкраен. В този потенциал сме едно цяло с Едната сила, част от тази сила.

Няма граница, няма разделяне между „моето енергийно поле” и Едното енергийно поле. В това енергийно поле ние сме сътворци на Творението.

2. Това енергийно поле е полето на всички възможности. Притежаваме свободна воля и можем да си пожелаваме и създаваме, каквото си поискаме.

При това би трябвало да правим разлика дали нашата воля идва от Егото или от СЕБЕто.

При егоцентрична воля причиняваме често точно обратното на това, което всъщност сме искали. Така животът ни води към нашето действително искане. Тъй като колкото повече нашата воля съответства на Творението, толкова по-бързо и трайно ще дадем възможност за проявление на нашите желания, на нашето предопределение.

3. Това енергийно поле, този потенциал, е нашата истинска същност, нашето СЕБЕ, нашата душа.

В това енергийно поле ние сме съвършено здраве и изцеление, знание и мъдрост, смях и лекота, любов и съпричастност, мир и хармония, нежност и доброта, чувственост и блаженство, ненаранимост, дори безсмъртие.

Това е АЗ СЪМ. Всичко останало е само израз на собственото ми самоотчуждаване в самозабравата, забравянето на това, кой съм аз.

4. В това енергийно поле сме също и единството между потенциал и личност.

Ние сме единството между Аз-самият и Егото. В това единство няма повече вътрешно раздвоение. Нашето „Аз” е трансформирано в едно „духовно Аз”.

5. Дверите към този потенциал е сърцето. Чрез сърцето стигаме до нашата душа.

Ако всичко в живота ни идва от сърцето, тогава сме в нашето „пълновластие”, властта на нашата душа, тогава сме се поверили на водачество свише. Тогава живеем също и в задачата на нашия живот, тъй като нашето сърце ни води винаги към нашето предопределение. Така живеем правилния живот. Моето енергийно поле се нагажда към това, което приемам в съзнанието си. Това е ключът за моя живот и моето бъдеще. Мога да се настроя на първичната си честота, без ясно да я осъзнавам и така влизам в съзвучие със самия себе си. Така съм в правилния живот и ме очаква правилното бъдеще, без да променям подробностите.

Аз съм съ-звучие с цялото.

Когато отново напълно хармонирам с цялото, всички, които влизат в контакт с мен могат да използват това и , съзнателно или не, да се присъединят. При това аз съм като камертон, който дава началния, основния тон ла, по който може се ориентира всичко останало.

Ако съм едино-звучие, съвсем автоматично привличам и нещата, които са в едино-звучие, и няма нужда да променям нищо повече, тъкмо защото просто така е правилно. Всичко става съвсем просто и от само себе си.

Най-големият подарък, който можете да направите на другите, е примерът на вашия собствен, запълнен и правилен живот.


“Духовните закони на живота как да ги разпознаем, разберем и прилагаме” Курт Тепервайн