Създаване на събития

Създаване на събития


Да мислиш със собствената си глава е най-трудното нещо на света и това очевидно е причината толкова малко хора да го правят.

Хенри Форд

Първата стратегическа стъпка при наличие на цел е изборът на житейската позиция „Животът е игра“. Във всички останали ситуации, когато не извършвате конкретни действия, свързани с постигането на поставената цел, са препоръчителни житейските позиции „Животът е цирк“, „Животът е голям механизъм“, „Животът е урок“ или „Животът е това, което аз искам“.

Втората стратегическа стъпка е прилагането на седемте основни принципа на Методиката за създаване на събития и произтичащите от тях правила:

 „Вие сами създавате всички събития в живота си!“

„Катерете се на един връх!“ или „Тичайте в една посока!“

„Плувай по течението!“

„Сприятели се с егрегора си!“

„Бъди силен!“

„Не се мятай насам-натам и не прави резки движения!“

„Бог няма други ръце, освен твоите!“

Към тактиката за постигане на целта се отнасят практическите препоръки за формулирането на желаната цел, анализът на междинните резултати и изпълнението на определени действия, които ни приближават към целта.

Препоръчваме ви първо да направите списък на всичките си цели и желания, като ги разделите на 11 сфери:

 1. Търсене на нова работа или на начини за увеличаване на доходите си.
 2. Получаване на конкретни материални обекти.
 3. Търсене на спътник в живота.
 4. Уреждане на отношенията с другите хора.
 5. Разбиране на самия себе си, самореализация, увлечения.
 6. Търсене на своята цел в живота или духовно развитие.
 7. Помощ на другите хора.
 8. Постигане на слава, признание и власт.
 9. Подобряване на собственото си здраве.
 10. Развитие на знанията и способностите си.
 11. Още нещо.

Следва препоръката ни да разпределите всичките си желания във всяка една от групите според степента им за важност. На първо място трябва да сложите най-важната цел, на второ – малко по-малко важ­ила, на трето – още по-малко важната и т.н.

След това трябва да изберете от всяка група по една-две най-важни за вас цели, отново да ги подредите по степента им на важност и накрая да изберете само пет-шест най-важни за вас цели.

Следващият етап е посветен на ясното формулиране на всяка от целите, които сте избрали.

При формулирането на целите е желателно да се спазват следните препоръки:

 • •  Още в началото посочвате онова, към което се стремите.
 • •  Формулирате целите си по възможно най-краткия и точен начин.
 • •  Избягвате двусмислените и „от само себе си разбираемите“ понятия.
 • •  Поръчвате си онова, от което наистина имате нужда.
 • •  Не ограничавате начините за постигане на целите си.
 • •  Поставяте си цели само по отношение на себе си.
 • •  Избягвате идеализациите на целите си.

Желателно е след като формулирате целите си, да ги проверите за вътрешни блокиращи фактори. Препоръчва се да опитате да отк­риете не по-малко от 7 дискомфортни ситуации, в които можете да попаднете след реализирането на целта. Ако откриете такива ситуа­ции и те са значими за вас, трябва да намерите начини да ги отстра­ните, защото в противен случай самите вие подсъзнателно ще бло­кирате целта си.

След като формулирате ясно целите си, трябва да ги разделите на близки и далечни.

Към близките се отнасят онези цели, които могат да бъдат oсъществени през близките дни или месеци, най-много до половин година, ако бъдат направени достатъчно усилия.

Далечните цели са много сериозни планове или намерения, за чиято реализация при всички случаи ще е необходимо повече време, обикновено – години.

За всички далечни цели е необходимо да се определят междинни етапи в процеса на реализирането им, да се фиксират дейности, които трябва да бъдат осъществени през всеки един от етапите и очакваните резултати в края на всеки етап.

Желателно е да изпълнявате максимално енергично и емоционал­ни всички тези действия и с позитивна нагласа, в противен случай осъществяването на вашата цел може да се отложи за доста дълъг срок от време.

Един от най-важните елементи в Методиката за създаване на събития е този, който дава „поръчката“, т.е. вие. Най-ефективни са самоуверените и енергични хора. Ако такива качества ви липсват, можете да ги култивирате и да ги развивате у себе си. За да повишите възможностите си да постигате успех, препоръчваме ви да усвоите следните умения и способности:

 • Да отпускате мускулите на тялото си.
 • Да спирате полета на мислите в главата си.Да увеличите енергията си.
 • Да създадете чертите на характера, от които се нуждаете,  използвайки визуализация.

Александър Свияш – КАК ДА ЖИВЕЕМ РАЗУМНО