Лъчисто мислене

Лъчисто мислене


Мозъкът – вашата система за обработка на информация


Какво става в мозъка ви, когато вкусите зряла круша, помиришете цвете, слушате музика, гледате течаща вода, докоснете любимия човек или просто си спомняте?

Отговорът е едновременно прост и удивително сложен.


Всяка информация, която постъпва в мозъка ви – всяко чувство, спомен или мисъл (което включва всяка дума, число, символ, храна, миризма, линия, цвят, образ, ритъм, нота и докосване) може да се представи като сфера, от която из­лизат десетки, стотици, хиляди, милиони куки.


Всяка кука представя една асоциация и всяка асоциация има свой безкраен набор от връзки. Можем да приемем, че асоциациите, които вече сте „използвали“, образуват вашата памет, вашата база данни, вашата библиотека. Можете да сте сигурни, че докато четете тези думи, в мозъка ви работи система за обработка на данни, пред която възможностите за анализ и съхраняване на информация и на най-мощните компютри в света изглеждат смешни.


Благодарение на тази широкообхватна, мултикоординатна система за обработка и съхраняване на информация мозъкът ви вече разполага с карти от данни, които биха смаяли и най-великите картографи на света, ако можеха да ги видят.


Мисловните процеси на мозъка ви могат да се разглеждат като гигантска машина за разклоняващи се асоциации – свръхмощен биокомпютър с мисловни лъчи, които излизат във всички посоки от безкраен брой информационни възли. Тази структура отразява невронната мрежа, изграждаща физичната конструкция на мозъка ви.


Можем да изчислим, че вече съществуващият ви архив от данни и асоциациите, свързани с тях, възлизат на квадрилиони отделни връзки.
Някои хора използват тази огромна база данни като оправдание да спрат да учат, като обясняват, че мозъкът им
„почти прелива“ и затова не искат да запомнят нова информация, за да запазят скъпоценното останало свободно място за „истински важни неща“. Повод за притеснение обаче няма, защото сега знаем – благодарение на изследванията на доктор Марк Розенвайг от Париж – че дори да получава по 10
порции информация (прости думи или образи) всяка секунда в продължение на 100 години, мозъкът ви пак ще е използвал по-малко от една десета от капацитета си за съхраняване на данни.

Лъчисто мислене


Този удивителен капацитет е възможен благодарение на невероятно сложните метаболитни процеси в организма.


Дори най-малкият участък от някой метаболитен път е удивително сложен.
Както изтъква професор Анохин, дори този феноменален капацитет за съхраняване на данни изглежда нищожен в сравнение със способността на мозъка да създава зависимости от информацията, която вече е обработил.
Колкото и данни вече да сте запомнили, колкото и асоциации да сте направили, потенциалът ви да раждате нови зависимости и комбинации от идеи надвишава вече съществуващите с много квадрилиони!


Колкото повече данни научавате по интегриран, лъчист, организиран начин, толкова по-лесно започвате да учите.
Именно от тази гигантска способност за обработване на информация и учене произлиза концепцията за лъчистото мислене, чието материално проявление са мисловните карти.


Как можем да използваме този възхитителен нов начин на мислене?

Чрез мисловните карти, които са материалното проявление на лъчистото мислене. Мисловната карта винаги се разполага около едно централно понятие.


Лъчистото мислене означава асоциативните мисловни процеси, произлизащи или свързващи се с една централна точка и разпространяващи се във всички посоки.
Твоят ум може всичко безкрайна мрежа от разклоняващи се системи от данни, излизащи или стремящи се към един център. Въпреки че мисловните карти се рисуват върху двуизмерни листа, те представят многоизмерната реалност, включват пространство, време и цветове.


Твоят ум може всичко – Тони Бюзан