Да създадем желаното събитие

Да създадем желаното събитие


Умният човек ще намери изход от всяко трудно положение. Мъдрият няма да попадне в такава ситуация.

Жан-Пол Puxтер

Двете условия за успех

Но хайде първо да разгледаме няколко общи условия за постигането на успех. Ако използваме като аналогия правилника за движение по пътищата, той съдържа както конкретни правила за движението, така и общи изисквания към потенциалните шофьори.

Шофьорът трябва да е пълнолетен – тогава физическото му развитие ще му позволи да се справи с управлението на автомобила. Той трябва да е психически здрав – тогава може да се предполага, че ще спазва общоприетите правила за движение и няма да шофира според собствените си правила. Той трябва да е грамотен, за да може да чете пътните знаци и надписи. Трябва да има нормално зрение, за да вижда накъде отива и т.н.

Извод: още преди да се стигне до спазването на конкретните правила на движение по пътищата, участниците в него трябва да отговарят на някои условия, защото в противен случай неминуемо ги очаква авария.

Точно по същия начин, поемайки по пътя към личните цели, участниците в процеса на формиране на желаните събития трябва да спазват някои общоприети условия или изисквания. В най-общ вид те могат да бъдат сведени до две условия за постигане на желания резултат. Те са прости:

1.Човек трябва да отстрани собствените си противоречия с околния свят и да стане съзнателна личност, която разбира къде отива и защо иска да отиде там.

2.При постигането на целите си човек трябва да организира правилно взаимодействието си с Живота.

От една страна, всичките тези „трябва“ действат потискащо и на човек му се иска да ги зареже, да се отдаде на пълната свобода и произволното течение на живота. „Нека всичко си върви от само себе си“ е позиция, предпочитана от много хора, които не се обременяват с излишна съзнателност и усилия за постигане на желаните резултати.

Може и така да сс живее, просто тогава няма смисъл да се надявате, че ще имате същите успехи като хората, които целенасочено вървят към своите цели. Те изпитват удоволствие от резултатите, а вие – от непредсказуемостта на Живота.

Всъщност, тези „спонтанни“ хора не са чак толкова оригинални в избора си. В нашата методика подобна жизнена позиция е предвидена и се нарича „Животът е голям механизъм“. Той също си има свои­те особености и ако те не бъдат взети предвид, цицините (по главата, разбира се) ще са доста.

Общо казано, ако нямате нищо против да използвате според предназначението й дадената ви по рождение способност да мислите, препоръчително е да изпълнявате гореизложените условия при придвижването ви към вашите цели.

Трябва ли всички условия да се спазват едновременно

Всичко това е, разбира се, прекрасно, но има още няколко въпроса. В кои сфери на живота и дейностите трябва да се изпълняват всички условия, изложени по-горе? Трябва ли да се спазват и двете условия за постигане на целите в бизнеса? Може би е достатъчно само правилно да се помолим на Живота за пари, без да се отказваме от идеализациите или без да променяме вътрешните си негативни програми? А колко условия трябва да се изпълнят, ако човек търси семейно щастие или привлекателна работа, а освен това и висока заплата?

Както изглежда, независимо от ситуацията, всички условни трябва да се спазват едновременно. Ако някое от условията не е изпълнено, това може да доведе до стартиране на активен „възпитателен“ процес, предназначен за вас или до други блокиращи фактори. А когато човек е подложен на активно „възпитание“ по две-три позиции, за какви нови цели може да става въпрос! Важното е да се отърве от проблемите.

Затова разгледаните по-горе условия са задължителни за постигането на абсолютно всякакви цели, независимо дали става дума за експедиция до Северния полюс на велосипеди, или покупка на домашни чехли на минимална цена. Променя се мащаба на целите и план-сметката на разходите, сроковете за изпълнение, но не и отношението на участниците към живота.

Стратегията и тактиката за постигане на целта

Разгледахме подробно вече как трябва да се изпълни първото условие за постигане на желаната цел. Сега преминаваме към второто условие.

Всички препоръки за повишаване възможностите за личен успех по пътя към желаните цели могат да бъдат разделени на стратегии и тактика за постигането им.

Дори само по начина, по който звучат тези думи, може да се разбере, че стратегия е нещо голямо, сериозно и много важно.

Нашата стратегия за постигане на целта ще съдържа сериозни и дълготрайни решения, определящи начина ви на мислене, отношението към всички случващи се събития и стила ви на поведение по пътя към желаните цели.

Стратегическите решения не зависят от външните фактори и от избраната цел, те се избират веднъж и за продължително време. Към стратегията за постигане на целта ще отнесем онези житейски позиции, които са препоръчителни за човек, поел към целите си, за да бъде избегната появата на нови вътрешни пречки. Към тях се отнасят и принципите на Методиката за създаване на събитията, които ви помагат да изграждате правилно мислите и постъпките си по пътя към набелязаните цели.

Думата „тактика“ звучи по-приветливо, макар че тя е не по-малко важна по пътя към желаните цели. В конкретния случай думата тактика ще означава практическите препоръки за формулирането на желаната цел, анализът на междинните резултати и изпълнението на определени действия, приближаващи ви към целта. Тактиката включва напълно практичните и конкретни стъпки, които могат да зависят от избраната цел, наличните ресурси и от много други фактори.

Ясно е, че трябва да се започне с изработването на обща стратегия и първата крачка ще бъде изборът на житейска позиция.


Ал. Свияш – кн. „Как да живеем разумно“