Упражнение „Моите постижения“

Упражнение „Моите постижения“


Вземете лист хартия и писалка. Разделете листа с вертикални черти на три равни части. Означете всяка от частите, както:

1. Моите положителни качества.

2. Какво съм постигнал.

3. Къде мога да се проявя?

Заемете удобна поза край масата, отпуснете мускулите на тялото си, спрете „словомешалката“ си. Мислено си задайте въпроса: „Какви положителни качества имам?“ и започнете да записвате в първата колона отговорите, които се появяват. Тук може да се запише: добър, весел нрав; откритост, умение за съпреживяване с другите хора, желание да им се помага и т.н. Могат също да бъдат включени и напълно конкретни качества: физическа сила, красота, умение да играете шах или да говорите английски език, да карате кола, да плувате, да ловите риба, да пишете красиво или да рисувате, да свирите на някакъв музикален инструмент ши да пеете и т н.

Практиката показва, че всеки, дори най-скромният човек,  може да „изрови“ в себе си не по-малко от десетина-петнадесет положителни качества. Така че не се притеснявайте особено, ако не ви стигне един лист, вземете втори.

Когато приключите с попълването на първата колонка, преминете към втората. Точно по същия начин, напълно отпуснати, и като спрете „полета“ на мислите, си задайте следния въпрос: „Какво съм постигнал към момента?“ Щом се появят първите отговори, започнете да ги записвате, без да се разсейвате със спомени и разсъждения за пропуснати възможности. Вашата „словомешалка“ ще се опитва непрекъснато да ви отнеме инициативата и да ви насочи към обмисляне на някакви проблеми – не се поддавайте на опитите й.

Във втората колонка трябва да запишете всяко, дори най-малко значимото, постижение в живота си. Това може да е влизането в учебно заведение или завършването му, женитба или развод, покупка на хубава вещ или интересно пътуване, среща с интересни хора или извършване на трудна работа, създаване на песен или хващане на голяма риба по време на риболов и т.н.

Както вече казахме, няма човек, който не би могъл да си спомни поне за 15-20 свои постижения.

Когато постиженията престанат да изплуват в паметта ви, без да прекъсвате, преминете към попълването на третата колонка. Задайте си мислено въпроса: „Къде бих могъл да се проявя по най-добрия начин?“ и започвайте да записвате отговорите, както се появяват. Отговорите отново могат да бъдат най-различни. Да предположим, че виждате себе си като забележителен военачалник или виден политик, проповедник или разузнавач, баща на десет законородени деца или преуспяващ донжуан и т. н. Не би било зле записааните във втората и третата колонка мисли да се припокриват или да се допълват взаимно. Това ще е знак, че в третата колонка записвате не просто фантазиите си на тема „Какъв бих искал да бъда“, а някои потвърдени от конкретните ви успехи аспекти на реалния ви живот и дейност.

По подобен начин всеки човек може да открие 5-10 вида дейности, в които със сигурност го очаква успех. Ако, естествено, се занимава реално с тях.

Времето, необходимо за изпълняване на упражнението, е около 15-30 минути.

Когато завършите упражнението, трябва да върнете съзнанието си в обичайното му състояние, да прегледате отново записките си и да ги анализирате. Сигурни сме, че за вас ще е голямо откровение да видите събрани на едно място всичките си достойнства и постижения.

За хората е характерно да забравят и да подценяват постиженията си и да концентрират вниманието си върху недостатъците, това намалява енергията и самоувереността им и съответно ефективността им при създаването на необходимите събития.

Обърнете специално внимание на онези ваши постижения, които имат потенциал да станат основа за постигането на целите ви.

Ако целите ви са свързани с бизнеса, трябва да се замислите дали сте използвали всичките ресурси на образованието си, опита, заеманата длъжност, познанствата и други възможности за постигане на желания резултат. Вижте дали познавате хора, постигнали успеха, към който се стремите във вашата сфера на дейност. Какво ви пречи да повторите техния опит? Дали това са обективни пречки, или чисто психологически бариери?

Ако целта ви е в сферата на отношенията, спомнете си предишни срещи и успешни отношения – ако сте имали такъв опит, нищо не може да ви попречи да го повторите и т.н.

Изпълняването на даденото упражнение със сигурност ще повиши самооценката и самоувереността ви: ще увеличи енергията ви и ефективността ви като създател на желани събития.


Ал. Свияш – кн. „Как да живеем разумно“