Упражнение „Измерваме енергията си“

Упражнение „Измерваме енергията си“


Предлагаме ви сами да измерите нивото на енергията си или, което на практика е едно и също, да измерите обобщения коефициент на здравето си. За тази цел ви предлагаме да използвате специално разработена методика за сравняване нивото на здравословното състояние на абсолютно здрави хора, а именно – космонавтите.

За да изпълните упражнението ще ви е необходим часовник със стрелка, отмерваща секундите и малка връвчица или пръчица с дължина 40-50 см. Застанете изправени, краката на ширината на раменете, ръцете отпуснати надолу. Засечете времето.

Протегнете ръцете напред, задръжте в двата си стиснати юмрука краищата на връвчицата (пръчицата) и започнете да я дърпате с всички сили в двете срещуположни посоки, стараейки се да я скъсате. Трябва да дърпате в продължение на точно 60 секунди, увеличавайки постоянно силата на обтягането, достигайки до треперене на мускулите на ръцете и рамената.

На 60-та секунда рязко отворете юмруците си и отпуснете всички мускули (при това връвчицата ще падне долу). Ръцете ви, под въздействитео на запазената по време на мускулното напрежение енергия, ще се повдигнат сами настрани и вертикално нагоре. Не пречете на самопроизволното им движение – просто ги наблюдавайте. След известно време също така самопроизволно те бавно ще се спуснат надолу. Засечете по часовник колко време се задържаха ръцете ви, повдигнати право нагоре. Предлагаме ви за сравнение някои нормативи. Ръцете на човек с нормално здраве и енергия ще бъдат нагоре в продължение на повече от 40 секунди. При абсолютно здрави хора с много наситена енергия ръцете могат да останат вдигнати нагоре до 7-10 минути.

Определете нивото на енергията си сутрин след ставане и вечер в края на работния ден. Определете я в „късметлийските“ си дни и в дните, когато всичко ви пада от ръцете. Със сигурност ще получите интересни резултати.

Всички представени по-горе разсъждения означават, че след като сте избрали една цел и сте набелязали начините за постигането й, трябва максимално енергично да се обърнете за помощ към Живота.

Можете да направите това, ако увеличавате енергията на организма си като цяло, използвайки специални тренинги или упражнения. Или пък можете да акумулирате силите си и да ги използвате наведнъж, като се обърнете за помощ към вашия висок покровител с максимално възможна за вас енергичност или емоционалност. Колкото по-мощна е вътрешната ви енергия, толкова по-скоро ще се реализират желанията и целите ви.


Ал. Свияш – кн. „Как да живеем разумно“