Упражнение „Моите действителни желания и цели“

Упражнение „Моите действителни желания и цели“


За да получите исканата от вас информация, трябва да направите ето какво:

  • •  Подготвяте лист хартия и писалка;
  • •  Сядате в спокойна обстановка до масата (изключвате телефона, радиото и телевизора, осигурявате си спиране на достъпи на други хора до вас);
  • •  Вземате писалката в ръка;
  • •  Слагате ръцете си на масата така, че във всеки момент, без усилия и премествания, да можете да започнете да пишете;
  • •  Затваряте очи, отпускате се и задържате „полета“ на мислите си за няколко секунди;
  • •  След това каните своето „Висше Аз“ на разговор със следните думи, например: „Аз каня моето „Висше Аз“ да направим съзнателен диалог. Готово ли си да ми отговаряш? Моля те да отговориш на следните въпроси!“
  • •  След това започвате мислено да си задавате въпроси: „Кои са действителните ми цели и желания? От какво в действителност имам нужда? Какво ще ме зарадва и удовлетвори? „
  • •  След това трябва спокойно да си седите и да чакате мислите (отделни думи, фрази, образи), които ще се появят в главата ви. Не е необходимо да разсъждавате над въпросите си или трескаво да изстисквате отговори от подсъзнанието си. Трябва просто да си седите и спокойно да чакате, докато в главата ви се появят поне някакви мисли.
  • •  Щом се появи каквато и да било мисъл, тутакси трябва да отворите очи и да я запишете, след това отново да затворите очи и да чакате следващата мисъл. Ако сте се настроили както трябва, подсъзнанието ви ще ви предостави 5-15 различни отговора за 10-15 минути разговор с него. Не пишете със затворени очи – след това няма да можете да прочете нищо!
  • •  Трябва веднага да записвате всички мисли, които възникват в главата ви, без изобщо да ги подлагате на преценка, анализ и сравнение. По време на тази процедура не трябва в никакъв случай да включвате „словомешалката“ си и вътрешния си критик. Пълно спокойствие, доверие и резултатите ще са записани на лист хартия. Отговорите могат да са конкретни, а може да имат и по-общ вид – записвайте абсолютно всичко, което ви дойде в главата.

Задачата ви на този етап на взаимодействие със собственото си Висше Аз не е да оценявате, а само да записвате всички мисли или думи, дори дори да нямат смисъл или да са някакви ругатни. Каквото и да изплува в главата ви, не се притеснявайте, а просто запишете тези често безредни мисли или отделни думи, още веднъж си задайте мислено въпроса и чакайте отговорите.

След като запишете 5-15 отговора, можете да върнете съзнанието си в обичайното му състояние (т.е. да освободите логическото и критичното си мислене) и да се опитате да разберете написаното.

Твърде вероятно е получената в крайна сметка информация да съвпада напълно с вашата представа за себе си и да получите онова, което и без това много добре знаете. Това би било отличен резултат, което показва, че вие вече използвате активно онова, което ви подсказва собственото ви подсъзнание и че то няма какво да даде повече.

Случва се обаче получените чрез метода на автоматичното записване отговори да са много по-различни от това, което сте свикнали да мислите за себе си. Не бързайте да отхвърляте нещо, с което като че ли не сте съгласни! Опитайте се да поживеете с това няколко дни и да поразмислите над получените отговори. След известно време е възможно да разберете, че подсъзнанието ви се е опитало да ви даде съвсем нова гледна точка върху вашия живот, да ви обърне внимание на нещо, на което не сте отдавали значение или дори сте го криели старателно от себе си.

Важното е, когато правите това упражнение да не объркате собствения си суетлив ум с гласа на подсъзнанието. Затова: никакви вътрешни обсъждания или оценки, особено през първоначалния етап на работата по метода на автоматичното записване! Разговорът с вът­решния събеседник, ако той възниква, може да се гради само като се спазва схемата на интервюто: мълчание – въпрос – отговор – мълчание…

При мен не става

Често може да се чуят изказвания от рода на: „Аз пробвах автоматичното записване, но нищо не стана!“ Какво говори това? Единствено за това, че по време на началния етап на използване на този метод сте допуснали някои типични грешки.

Най-вероятно не сте могли да се освободите от вътрешния си критик и сте оценявали появяващите се в главата ви мисли. Не сте пуснали в почивка вътрешния си контрольор и през цялото време сте контролирали процеса, отсявайки „ненужните“ или „неправилните“ отговори. Очаквали сте да получите веднага божествени откровения, а сте получили само словесен боклук. И сте решили, че нищо не става. Това не е вярно. През първия етап просто не можете да получите нищо съществено!

Представете си някой планински извор, който дълги години не е бил ползван от никого. Водата от него си извира лекичко, но е невъзможно човек да си гребне наведнъж цяла чаша чиста вода. Какво ще стане, ако се опитате да си налеете чиста вода? Нищо.

Първо ще трябва да отстраните натрупалите се през годините тиня и боклуци и да оставите мръсната вода да се оттече. Само след като направите това ще потече чиста вода, която ще можете да използвате. Същото е и с подсъзнанието, трябва задължително да отстраните от мислите си тинята и боклуците, иначе няма да стигнете до чиста информация!

Именно затова ние ви препоръчваме да записвате (т.е. черпите от себе си) всичко, което се появява в главата ви при първите опити да установите контакт с подсъзнанието си. Не се опитвайте просто мислено да отсеете ненужните думи или мисли, този номер няма да мине! Задължително е всичко да се изрази писмено, затова този метод се нарича „записване“, а не „мислен разговор“. В началото в главата ви очевидно ще се намърдат всякакви глупости и ще започнете да си мислите, че нищо няма да стане. Това не е така.

Всичко е станало прекрасно, трябва само да си разрешите да запишете тези глупости и понякога не един път.

Първоначално записите, които правите, може да бъдат нещо от рода на: „Нищо не става“, „Не е това“, „Сърби ме кракът“, „Колко време мина“, „Жаден съм“, „Всичко това са глупости“ и други! Към тях трябва да се отнесете спокойно – това са същите онези тиня и боклуци, от които трябва да се отървете. Подобни записи, направени през първия етап на работата ви, са гаранция за бъдещите успехи.

През втория и през следващите етапи обикновено се появяват по-смислени пени думи и мисли от рода на: „дете“, „писмо до мама“, „здраве“, „трябват ми пари“, „трябва да се обадя на Слава“, „трябва да купя нов апартамент“ и т.н. Ето това е информацията, която се опитвате да получите от подсъзнанието си.

За сега тази информация не е много ясна – изворът ви все още е изчистен и трябва да му дадете време и възможност тинята и боклуците да се оттекат. Без да направите усилия обаче това няма да стане, трябва да пробвате този метод няколко пъти (няколко дни), независимо от липсата на видими резултати отначало. През следващите етапи информацията ще е по-ясна и еднозначна, но за да постигнете това, ще са ви необходими от три до пет сеанса в различни дни.

По време на нашите тренинги това упражнение беше правено от стотици хора и на практика всички имаха добър резултат. А вие защо да не успеете, да не би да сте някакъв крайно дефектен екземпляр?

Всъщност някои хора, много самокритични и съмняващи се в себе бяха затруднени, защото не си позволяваха просто да записват всичко, което им идва в главата, а непрекъснато преценяваха: „Дали е така? Или не е? Сам ли го измислих, или подсъзнанието ми? Възможно ли е подсъзнанието ми да е създало такава глупост? Аз си го знам това!“ При такива контрольори подсъзнанието мълчи, опасявайки се, че няма да го приемат на сериозно.

Какво ни показва подсъзнанието

Какво можете да откриете в себе си чрез метода на автоматичното записване в отговор на въпроса ви за действителните ви желания? Разбира се, всичко онова, което и без друго много добре знаете. Подсъзнанието ви – това сте вие. Без да го осъзнавате, вътре във вас протича непрекъснат обмен на информация, така че подсъзнанието ви знае какви желания имате и вие постоянно се съобразявате с онова, което подсказва то. Така че много трудно бихте разбрали нещо ново за себе си.

От друга страна, подсъзнанието може да ви насочи към нещо, което сте забравили или може би сте се опитали да забравите. Бихте искали например да се срещате с някакъв определен човек, но той или не ви обръща внимание, или може дори да ви е обидил с нещо и вие сте решили да го забравите. Опитали сте да изхвърлите спомена за този човек от паметта си, но къде? Точно в подсъзнанието ви, в универсалния ви склад. А сега то ви връща желанието, дори и ако вие самите сте го забравили.

То може да ви напомни да отдавна поети задължения (да напишете писмо на родителите си, да върнете някаква чужда вещ, да навестите някой добър приятел), за които понякога си спомняте в суетата на ежедневието, но след това отново ги забравяте.

То може да ви припомни детските ви мечти или страстни желания, които не са били реализирани някога поради липса на условия или заради някакви ваши страхове и какво ли още не.

То може да ви помогне да надникнете в себе си и да си спомните за някои потиснати, стаени, забравени или съзнателно отхвърлени желания. Които, впрочем, в момента съвсем спокойно можете да pеализирате.

Вече сте се научили да си създавате всякакви реалности. Или не е така и вие, както и преди, претендирате да играете ролята на недоучил магьосник, който може да си създава само неприятности?

За да е възможен диалога с подъзнанието

Ако вече сте прочистили извора си и сте започнали да получавате напълно прилична информация от Висшето си Аз (но не преди това!!!), ще можете да разширите диапазона на общуването си и да му задавате всякакви въпроси, т.е. ще можете да влезете в мислен диалог с вътрешния си събеседник, който ще отговаря доста подробно на въпросите ви. Задължително записвайте въпросите си и отговорите на лнст хартия – много лесно се забравят. Също като сън, който ни е измъчвал цяла нощ, а на сутринта не можем да си спомним какво сме сънували.

По време на вътрешния диалог е забранено да се критикуват отговорите на подсъзнанието или да се спори с него. То може да се обиди и да прекъсне общуването с вас. Получавате информация, записвате си я, благодарите за отговора и се разделяте, т.е. връщате се в обичайното си съзнателно състояние. След това разглеждате задълбочено получените отговори и решавате дали тази информация ви трябва или не.

Понякога отговорите могат да дойдат по-късно

Обръщаме ви внимание, че отговорите могат да се появят не само докато изпълнявате упражнението, но и доста по-късно – след няколко часа или дори дни. Може би, за да получите отговори,  подсъзнанието ви понякога трябва да се посъветва с егрегорите, а те, заети със своите си проблеми, не откликват веднага на питанията му.

Това може да се нарече „метод на отложеното решение“. Аз caмият също често използвам този метод. Щом възникне поредна задача, първо се стремя да я формулирам максимално конкретно и да се концентрирам известно време върху нея, а след това я оставям на мира. Минава известно време – до няколко дни, и решението на проблема – възниква в главата ми от само себе си. Подсъзнанието е разбрало въпроса ми, консултирало се е с когото трябва, набелязало е най-добрия начин за развитие на ситуацията и ми го е съобщава.

Да разширим възможностите си

Описаната по-горе технология за получаване на информация е напълно достатъчна за човек, водещ обичаен начин на живот, т.е., чиито интереси не стигат по-далеч от сферата на отношенията, здравето, материалното благополучие, грижата за ближния и други напълно земни стремежи.

Съвсем различно е, ако сте поели по пътя на духовното развитие и се интересувате от това как и защо съществува нещо на света. Или, което е по-често, ви привличат изглеждащите безгранични възможности за общуване с Финия свят. В такъв случай можете да се опитате да използвате метода на автоматичното записване, за да получите необходимата ви информация, т.е. да се опитате с помощта на същия този метод да влезете в контакт със своя ангел-пазител или с други обитатели на Финия свят. При това можете да се обръщате към онази област от подсъзнанието, която отговаря за контактите с Финия свят или директно към ангела-пазител. Обикновено това е успешно, ако каналът ви е трениран с представените по-горе упражнения.

Веднага трябва да отбележим, че всички опити да бъде извлечена някаква практическа полза от такова общуване завършват неуспешно. Наличието а канал за общуване с някого във Финия свят не отменя механизма на енергийното заплащане за създаване на събитията. Ако не сте постоянен играч, опитът да получите информация за печелившите числа в тотото от „егрегора на хазартните игри“ няма да мине – този егрегор не ви смята за „за свой човек“ и не обръща внимание на призивите ви. Може и да получите някакви цифрички, но те ще са случайни – вие сте в състояние и сами да си ги измислите, без да мобилизирате подсъзнанието си.


Ал. Свияш – кн. „Как да живеем разумно“