Мисловни карти

Мисловни карти


Мисловната карта е проявление на лъчистото мислене и следователно е естествена функция на човешкия разум.
Това е мощен графичен метод, който дава универсален ключ към пълноценното използване на мозъка.

Мисловните карти могат да се използват във всички области на живота, където по-ефективното учене и по-ясното мислене увеличават успеваемостта.

Методът има четири основни характеристики:
а) Обектът, който е фокус на вниманието, се откроява като централно понятие.
б) Основните теми на мислене излизат от централното понятие като клони.
в) Клоните включват ключово изображение или ключова дума, изписани върху свързана с централното понятие
Второстепенните теми също се изобразяват като разклонения на клоните от по-високо ниво.
г) Клоните се свързват в мрежовидна структура.
Мисловните карти могат да се обогатяват с цветове, изображения, символи и обемност, които ги правят по-интересни и по-красиви, придават им индивидуалност. Всичко това улеснява творческото мислене, запомнянето и достъпа до информацията.


Мисловните карти дават възможност да разберете разликата между капацитета ви за запомняне, който ще се прояви с тяхна помощ, и ефикасността ви на запомняне, която те ще ви помогнат да постигнете. Ефикасността на запомняне увеличава многократно капацитета на мозъка ви. Тя е като разликата между добре подреден и лошо подреден склад, между библиотека с добра каталожна система и библиотека без каталог.

Мисловната карта е проявление на лъчистото мислене и следователно е естествена функция на човешкия разум.
Това е мощен графичен метод, който дава универсален ключ към пълноценното използване на мозъка. Мисловните карти могат да се използват във всички области на живота, където по-ефективното учене и по-ясното мислене увеличават успеваемостта.


Твоят ум може всичко – Тони Бюзан