КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРАХОВЕТЕ СИ

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРАХОВЕТЕ СИ


Познаването екологията на човека може да ви направи истински свободни от натрупаните страхове. Прието е да се смята, че понятието „екология“ има отношение към опазва­нето на околната среда или към партията на „зелените“. Не, екологията на човека е нещо друго. Това е образователна сис­тема в областта на здравето, която се основава на вътрешна­та работа на душата, като благодарение на нея се разкриват всички вътрешни резерви на организма за възстановяване на духовното и физическо равновесие.

Елементарната човешка екология е умението да се изба­вим от стреса на всички нива от нашето съществуване. Затова аз уча учениците си да „четат“ информацията, свързана с този стрес в миналото, който е довел до заболяване и проблеми в настоящето. За да можете и вие да започнете да го правите, трябва да осъзнаете, че ако не „размотаете“ кълбо­то на предишните си стресове, ще боледувате и ще умирате мъчително. След като го „размотаете“, ще получите шанс да станете здрави, да станете „екологично чисти“ хора.

АЗ ИСКАМ да променя логиката на хората, за да могат да разбират, че човек трябва не да се лекува, а да се учи да бъде здрав. А това по принцип са различни неща.

Всеки човек е способен да се осво­бождава от своите страхове, след като е овладял законите на духовно-емоционалния свят.

Методът за четене на информация се основава на две прос­ти неща – способността да се виждат образи, което е присъщо за всеки човек, и умение да ги разкодира, да ги „чете“. На това хората се учат, обръщайки се към най-дълбокото ниво вътре в себе си, където се съхранява цялата информация за прежи­вения стрес и обидите.

Какво трябва да запомните?

• Старайте се да не натрупвате в себе си страхове. Защо? Всяка болест, всеки вирус съществува в нас във вид на инфор­мация, която не е опасна, докато количеството страх не стане критично. В моменти на реална опасност страхът дори е необ­ходим като инстинкт за самосъхранение, за да задвижи всички резерви на организма. Истинските стресови ситуации, обаче, не се случват толкова често, а човек изпитва страх постоянно.

  • Помиете, че хората са наркомани, дрогирани от собст­вените си емоции. Организмът реагира на тях, като задейства химични реакции. Спомняйки си страшни случки от живота, преживявайки заради другите, ние непрекъснато напрягаме кръвоносната си система с хормоните на адреналина. Пренасищането с тях води до болести. Ако искате да сте здрави, от този момент започнете ежедневно „почистване“ на душата си от натрупаните обиди и страхове.
  • Слушайте себе си – своя „вътрешен глас“, своята инту­иция. Обръщайте внимание на сънищата си. Ако ви безпоко­ят, променете информацията.
  • Помнете, че наркотичната зависимост от емоциите поставя съзнанието ви под контрола на лъжлив „коман­ден пункт“, който няма нищо общо с безопасността. Стра­хът обезобразява предупредителните сигнали и кара човек да мисли, че „вътрешният глас или интуицията са само празни приказки“. Старайте се колкото се може по-бързо да ликви­дирате зловредния „команден пункт“ с помощта на знания за екологията на човека.
  • Като начало си припомнете някоя стресова ситуация от своя живот (когато, например, сте се обидили). После затворете очи и си представете всички мислими и немислими начини, по които бихте искали да възстановите справедли­востта. Правете това мислено, докато не почувствате физи­ческо облекчение.

• Не забравяйте, че ПРОШКАТА е изгодна преди всичко за вас и за собственото ви здраве.

Единственият проблем е, че страхът е по-силен от дово­дите на ума. Той ще ви разпердушини и насилва, което така сте искали да предотвратите, вече е факт.

Помнете, че всички насилия първо се извършват вътре в нас, а след това в живота.

За голямо съжаление. За да бъде разкъсана тази верига, трябва да спрем да се гаврим емоционално със самите себе си. Трябва да спрем да насилваме душата си с безкрайни страхове и обиди, с безкрайни претенции и недоволство. Как? Като изучим науката „екология на емоциите“.


Кн. „Как да се освободим от страховете си и натрупаните обиди и да помогнем на себе си да станем здрави и силни“ – Михаил Лежепеков