Възприятие

Възприятие

  • Как възприемаме стабилни обекти в средата, имайки предвид вариращата стимулация?
  • Кои са двата фундаментални подхода към обясняването на възприятието?
  • Какво става, когато хората с нормални зрителни усещания не могат да възприемат зрителни стимули?
    Казвали ли са ви някога: „Не можеш да видиш това, което е под носа ти“? Или „Не можеш да видиш гората заради дърветата“? Слушали ли сте любима песен отново и отново, опитвайки се да дешифрирате текста? Във всяка от тези ситуации разчитаме на комплексния конструкт „възприятие“. Възприятието е набор от процеси, чрез които разпознаваме, организираме и осмисляме усещанията, които получаваме от стимулите от средата.

Робърт Дж. Стърнбърг – КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ