Деветте ключа от Практиката на мъдростта на сърцето

Деветте ключа от Практиката на мъдростта на сърцето


 1. Научете се как да успокоявате ума си.
 2. Осъзнайте как търсите и намирате удовлетворение.
 3. Използвайте дъха си, за да насочите вниманието си навътре.
 4. Осъзнайте контаракциите в тялото си.
 5. Научете се как да освобождавате блокирани емоции.
 6. Намерете сили да простите.
 7. Свържете се с любовта, която мислите, че сте изгубили.
 8. Превърнете мъдростта на сърцето в част от тялото и живота си.
 9. Изживейте своята мъдрост на сърцето и се слейте с всичко около вас и с Вселената.
  Тези девет принципа ще ви помогнат да премахнете всички пречки и ограничения, които стоят на пътя ви. Щом започнете да ги прилагате, ще се изненадате колко бързо ще се научите да успокоявате ума си, да го направлявате и да живеете напълно в настоящето. Когато се отворите за божествените напътствия на
  мъдростта на сърцето си, ще виждате света напълно различно.