От колко сън се нуждаем?

От колко сън се нуждаем?


В началото на своето съществуване, бебетата прекарват три четвърти от време­то си в спане (макар че на неспокойните майки да им е трудно да повярват в това). Освен това, те прекарват по-голямата част от времето в сън REM, то ест в сънища и то дори още преди самото им раждане.

Възниква интересния въпрос: „За какво ли могат те да сънуват?“ Тъй като те нямат никакъв опит от вън­шния свят, как биха могли да сънуват каквото и да било — питат рационалистите? Как биха могли те да се сърдят, да се радват, да са щастливи или развълнувани в такава невинна възраст?

Ако е вяр­но, че усмивките на бебетата често се дължат на тяхна­та флатулентност (изпускане на газове), лекият гърлен смях, който често издават преди още да са навършили три седмици и който впоследствие изчезва, изглежда трябва да има други причини.

Възможно ли е това да се дължи на някаква известна само на тях шега, която възрастните не могат да доловят? Как да обясним съ­що ужасните детски кошмари, породени от страховити образи, които нямат нищо общо с топлината и сигур­ността на детската стая и на родителската обич? Спо­менът за тежкото раждане и други неприятни усещания в никакъв случай не дават задоволителен и изчерпателен отговор. Рационалистите срещат сериозни труд­ности в обяснението на тези явления, които сякаш по­казват, че детето се бои от неща, с които още не е има­ло случай да се сблъска. За тези, които вярват в пре­раждането, подобни ужаси очевидно ще са лесно обяс­ними.

Нека се спрем сега на възрастните. Според френс­ките статистически данни, ние спим средно седем часа и двадесет минути през нощта (очевидно става дума за средна величина, като продължителността може да ва­рира значително при всеки отделен индивид). Впрочем, колкото повече остаряваме, толкова по-малко сън ни е необходим. Установено е също, че мъжете спят повече от жените, екстровертните повече от интровертните и пълните повече от слабите.

Невъзможно е да се спи прекалено много, но ко­гато ни се случи да спим повече от обичайното, това обикновено означава, че се опитваме да наваксаме про­пуснатото време за сън и че презареждаме батериите си или че сме болни. Повечето болести изискват пбвече спане, защото именно като спим лекуваме сами себе си — нещо, което обяснява защо децата заспиват толкова лесно щом се почувстват малко недобре. Ние, възраст­ните, уви, не можем да се ползваме от същата привиле­гия, която би могла да ни спести доста неприятности.

Ранното лягане

Народната мъдрост гласи, че един час сън преди полунощ се равнява на три часа след това. Научните изследвания потвърдиха, че в това има частица истина. Действител­но седемдесет процента от нашето време за спане без сънища се извършва през първата третина на нощта, така че ако не спим преди полунощ, губим значителна част от тази важна фаза на съня. Тези полезни съвети безспорно са били валидни за онези времена, когато хорала са извършвали по-тежък физически труд, откол­кото днес и са си лягали по-рано. От друга страна, то­гава се е смятало, както неотдавна мислеха и рациокалистите (или поне голяма част от тях), че единствено полезен е сънят без сънища.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де