Възприятие

Възприятие


Възприятието е най-основният аспект на истината.

Ако искаш да подобриш дадена страна от живота си, трябва да насочиш вниманието си първо към нея.

Напри­мер ако искаш да разбереш как вървят отношенията с партньора ти, можеш да започнеш с въпроса: „Как се чувствам в тази връзка? Кои елементи от нея ме удовлет­воряват? Кои се нуждаят от подобрение?“

Задай същите въпроси на своя партньор и сравнете отговорите. Ако си дадеш сметка как стоят нещата наистина, това ще помогне да решиш какво би искал да промениш.

Възприятието е ключов елемент от личностното развитие, защото човек реагира на онова, което възприема за вярно. Приемеш ли истината за ситуация­та, в която се намираш, отключваш нови желания. Кога­то се качиш на кантара и видиш, че тежиш повече, от­колкото ти се иска, си мислиш: „Искам да отслабна“.

Ко­гато си изясниш какво не искаш, става ти по-ясно и как­во искаш. Тези нови желания могат да те поведат в по­ложителна посока, но нищо няма да се промени, докато не признаеш, че искаш промяна.

Първата стъпка по пътеката на личностното ти из­растване е да видиш, че животът ти в момента не е та­къв, какъвто искаш да е. Няма нищо лошо в подобна ситу­ация.

Няма нищо лошо да искаш нещо и да не знаеш как да го получиш. Но не е добре да лъжеш себе си и да се прест­руваш, че всичко е идеално, щом знаеш, че не е така. Най-съвършеното положение, което можеш да постигнеш, е да се радваш на непрекъснатия процес на израстване, включително и на всичките му временни недостатъци.

Лесно ми е да кажа, че трябва да погледнете истина­та за живота си в очите, но на практика това може да е доста трудно. Трудно е да признаеш, че връзката с партньора вече не те удовлетворява. Трудно е да прие­меш, че си избрал кариера, която не е за теб. Трудно е да се погледнеш в огледалото и да осъзнаеш, че не ха­ресваш човека, в който си се превърнал. Но колкото и да е трудно, това е необходимо. Не можеш да стигнеш от точка А до точка Б, ако упорито отказваш да призна­еш, че си оставаш на точка А. Ако отричаш А, ако се бо­риш срещу А или се съпротивляваш срещу А по какъвто и да било начин, това само те задържа на позиция А.

Какво виждате в живота си, което искате да проме­ните?

Имате ли пристрастявания или разрушителни навици, от които искате да се откажете?

Ще бъдете ли no-удовлетворени в друга кариера?

Предпочитате ли да живеете някъде другаде?

Отворете очите си.

Огле­дайте се и вижте какво ви харесва и какво не в живота ви. Засега не е необходимо да си поставяте конкретни цели; просто осъзнайте какво виждате и как реагирате на тези възприятия.


Личностно усъвършенстване за интелигентни хора – Стив Павлина