Здрава личност

Здрава личност


Здравото его е това, което остава гъвкаво.

Фактически именно психологическата гъвкавост определя психичното здраве.

Егото може да е силно или уязвимо, да е доброволно открито да получава онова, което се въздига от дълбините, и да реши да го приема, да му се противопоставя или да договаря с него някаква междинна позиция.

Юнг нееднократно подчертава, че процесът на интегрирането на енергията от комплексите е процес на конфронтация с безсъзнателното. В действителност „конфронтация“ може да е прекалено силна дума. Използваният от Юнг термин – Auseinandersetzung – внушава представата за двама души, които сядат с лице един срещу друг, за да разрешат някакъв въпрос, да обяснят какво имат предвид и да достигнат до нов начин на разглеждане на нещата.

Тъй като нито егото, нито партньорът разглеждат нещата напълно еднакво, трябва да се достигне до някаква комбинация между двете. Важно е да се избягва гледна точка, която е прекалено благоприятна за безсъзнателното – това води човека в царството на пророчеството и магията – или която е извънредно неблагоприятна – това пък го води към преувеличена рационалност до степен, в която той е напълно изсушен като човек.


Отсъстващи бащи, изгубени синове Ги Корно