За чувствата

За чувствата


Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлението
на Любовта.

Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия.


Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата…

Чувствата трябва да бъдат в изправност.


Гледаш един човек здрав, прав, като планина.
След време го виждаш слаб, прегърбен – нещо е засегнало чувствата му. Това се е отразило на неговото
здраве.
Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам – и на
мозъчната нервна система. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си
дроб.
Често се говори за вкисване не само в органическия, но и в психическия живот на човека. Слушате някой да казва за себе си, че се е вкиснал. Кое се е вкиснало в него? Чувствата му.

Значи, когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва.

Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват… За да не се вкисват чувствата ви, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате.
Всяко отрицателно чувство – завист, подозрение,се отразява върху дробовете на човека.
Забележи ли това отрицателно чувство завист в себе си, той трябва да търси метод как да се справи с неговата енергия, да го превърне в положително чувство.


Натъкнете ли се на лошите чувства, на горчивините, които те произвеждат, тогава ще разберете какво значи нереализиране на добрите мисли.

Натъкнете ли се на кисели и горчиви чувства в сърцето си, намерете техния произход и ги поставете
вън от себе си, като чужди вещества.
Не са ли добри и нормални чувствата на човека, и топлината на тялото му ще бъде оскъдна.
Този човек се
оплаква, че пръстите на ръцете и краката му постоянно изстиват. Неправилните чувства оказват влияние върху
кръвообращението.


За да не се втвърдяват чувствата на човека, нужно е той да бъде почитан от близките си.

Какво се иска от човека, за да го уважават окръжаващите?..

Човек може да бъде уважаван, ако е богат, силен, разумен и добър… Най-добрата пермутация е тази, в която като пръв елемент влиза добротата, после – разумността, силата и най-после – богатството.
Започнете да поправяте мисълта си, страстите си. Има страсти, които изгарят.

Мисълта и чувството понякога биват толкова силни, че могат и да възкресят някого. Чувствата могат да
убиват и възкресяват.


Ако чувствата на човека не са хармонични, явява се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната
система.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО