Пиянството

Пиянството


Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др.

И в психическия свят има опивателни неща.

Някои мисли и чувства опиват както алкохола.

Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях.
Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с чаша в ръка… Питам: Кой е виновен? Виновно е желанието, което е дълбоко скрито в него и чопли, разрушава живота му, както червеят разрушава
дървото.
У българите има един обичай, след като са работили дълго време и са се изморили, като се върнат
вечерно време вкъщи, пийнат си една чашка джибренка ракия и мислят, че ще получат от нея нови сили. Тази
вяра в ракийката не е тяхна. Тя е останала от дядо им, от баба им, от ред поколения, които са мислили, че
джибренката придава сила. В джибренката обаче няма никаква сила. Аз нямам нищо против джибренката, но
трябва да знаете, че в нея не се крие никаква сила.


Щом вие мислите, че силата иде от джибренката, какво ще правите, ако пътувате през някоя пустиня? Там ще разберете де се крие силата.


Страшно е да се стремите към виното, но още по-страшно е пиянството в мислите и в чувствата.

Пазете се от мисли, чувства и желания, които опиват и разстройват организма. Пазете се от желания, които опропастяват човека и го изкарват от релсите на живота.

Който си позволява да пие, той дава ход на лошите си желания.

Човек може да бъде пиян и на физическия свят, и в света на чувствата и мислите. Значи има чувства и
мисли, които опияняват.


Причини за пиянството.


Смъртта не изменя човека, тя само го ограничава и всичко у него си остава потенциално. Там човек няма
стомах, но желанието за ядене и пиене остава. Желанията у него остават, но органи няма. И там ще го научат,
че не трябва да пие, понеже няма орган. Това е лошото, именно, че онези хора, които умират с много желания,
като нямат органи, с които да задоволят желанията си, влизат в други хора и усилват в тях желанието за пиене.
И така се създават много престъпления в света. Затуй, щом някой път ти се пие винце, не пий, защото туй пресилено желание не е твое. Ще кажеш на този твой приятел: Ти ще можеш и без винце.

Пиянството е резултат на неправилните чувства.

Кои са причините за произхода на пиянството в света?

Пиянството е анормалност в света, която се е породила вследствие нереализирана любов.

Това, което хората наричат любов, то е един вид опияняване в астралния свят. Когато Любовта, като сила, като Божествен принцип, не е правилно проявена в живота, нейните сладки сокове, от действието на особен род микроорганизми, се подлагат на ферментация, при която се образува особен вид вино. От това вино хората се упояват и вършат хиляди грехове и престъпления. Това вино, което се образува, като вторичен процес при Любовта, хората наричат човешка любов.

Какво знание придобива пияницата, като дига чашите една след друга? Каквото има в първата чаша, същото има и в десетата. Разликата се заключава само в това, че след първата чаша той е още трезв, с будно
съзнание и знае какво върши.

След десетата чаша обаче той изгубва съзнанието си и не знае какво прави.

Като пие една чаша винце, човек първо става силен, смел, но колкото повече продължава да пие, организмът му все повече и повече се изтощава и отслабва.


Освобождаване от пиянството.


Да се окаляш, да се напиеш, в това няма никаква наука, никаква философия.


Хора, които пиянстват, това показва, че организмът им се нуждае от повече вода. Който обича да пие,
за оправдание пред другите, той често казва: „Водата не е за хората, тя е за жабите.“ Обаче, ако вие успеете
да убедите този човек да пие вода вместо спиртни питиета, той ще престане да пиянства и в скоро време
здравословното му състояние ще се подобри.

Как може да се лекува пиянството?

Заставете пияницата да изпива на ден по 2- 3 кила вода, и той ще се излекува.

В процеса на лекуването си той трябва да започне от най-малкото количество вода и постепенно да
увеличава: първия ден да изпие една чаша вода, втория ден – две чаши, третия ден – три чаши, после – четири,
пет, шест чаши, докато достигне до 15-20 чаши на ден.


Ако изпълнява тези наставления, в скоро време той ще се откаже от употребата на спиртни питиета. Когато пияницата обикне водата, той ще престане да пие вино и ракия. Той търси в тях онова, от което организмът му се нуждае.

От какво се нуждае организмът му? От вода.

Следователно, накарайте пияницата да обикне водата и той ще задоволи нуждата на своя организъм по
естествен начин.


Не трябва ли да се пие? – Ще пиете, но само такива течности, които внасят живот, а не отнемат живот.
Пийте вода, чай, сладко вино…


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО