Страхът

Страхът


Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете.

Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от изобилие в недоимък, от радост в скръб, от светлина в тъмнина.

Тия смени се дължат на страха, който постепенно, бавно, но сигурно трови човека. Днес се страхувате, утре се страхувате, докато започнете да се плашите и от сянката си.


Ето защо, пазете се от страха, пазете се от омразата, пазете се от отрицателните мисли и чувства, които създават известни утайки, известни отрови в организма на човека. Страхът в човека е неестествено проявление.


Страхът е животинско чувство. Той е силно развит у животните. Те разчитат на него… Страхът се среща в човека, като остатък от животинското му състояние. Щом се страхува, човек се свързва с животните.


Чувството на страх е силно развито в човека, като остатък от животинското му състояние. Не е лесно да
живее човек под постоянен страх, да не заболее, да не бъде убит и т.н.


Страхът е чувство, при което човек губи смелостта и паметта си.

Какво означава страхът? Страхът е Сатурнов елемент, т.е. елемент на мъдростта… Като елемент на Сатурна, страхът подразбира предпазливост, грижливост, предупредителност.


Когато страхът се събуди в човека, в съответния мозъчен център се развива много топлина, вследствие
на което в организма настава известна аномалия. Това оказва, че се е нарушило равновесието между силите,
които протичат в човешкия организъм. За да се възстанови нормалното състояние на силите в човешкия организъм, през едното полушарие на мозъка трябва да текат топли течения, а през другото – студени.
Страхът е недъг на чувствата.


Видове страх:


Някога страхът е основателен, а някога – неоснователен.


Някой бяга в гората от страх, мечка видял. Това не е онзи страх, за който се казва, че е майка на живота, начало на мъдростта. Който не е минал през разумния страх, не може да бъде мъдър. Всички познават страха, но има разлика между разумния и неестествения страх.


В човека има вътрешен страх, който го заставя да работи.
От голям страх човек може да се разболее.

Причини за страха:


Често хората изпитват голям страх, без да знаят причините за страха.
На какво се дължи страхът? – На несполучливите опити в миналото на човека.
От какво се плаши човек? От неразумното. Човек се плаши от разбойника, от звяра – мечка, вълк и др.,
защото в тях няма разумност.


Някои хора се страхуват от жаби, други – от мишки и не мислят има ли смисъл да се страхуват от
тях. Друг е въпросът, ако се страхува човек от змия, от скорпион, но от жаба и мишка? Жабата, мишката
ще подскочат, ще се скрият. Но подсъзнателно човек трепва, плаши се и не може повече да се владее.

Страхът действа в човека и го парализира. Затова той трябва да се справи със страха, да стане безстрашлив. Това не значи, че в живота няма опасности. Има опасности, но човек се натъква на тях само когато нарушава разумните закони на Природата. Докато е в хармония с тях, никакви опасности не съществуват за него.


Защо хората се страхуват от онези, които са си заминали. Да се страхуваш от мечка, тигър, лъв или боа
е естествено, но защо се страхуваш от баща си, от майка си? Кои са причините? Тук има вътрешно неразбиране.
Ние мислим, че онези, които са умрели са се изменили, че тяхното отношение към нас вече е друго. Но това е
самозаблуждение. Баща ни, който е преминал в по-високо състояние на живота, мисли интензивно за теб и ти
желае десет пъти повече добро, отколкото когато е бил на Земята. Той докато е бил на Земята, е мислил само
за себе си, а сега като е заминал за другия свят, мисли постоянно за теб.

Като не разбират великите закони на живота, хората се намират под един вътрешен страх, не знаят какво
ги очаква в бъдеще.
Слабата мисъл и колебливата вяра внасят страха в човека.

Същевременно, раздвояването на съзнанието ражда страх в човека. Някое дете открадне едно яйце от
дома си и от страх да не го види майка му, то се преструва на болно. Страхът от наказанието е резултат на
раздвояване на съзнанието в това дете.


Страхът причинява ред болести, страдания, мъчнотии.
Страхът не изправя работите.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО