Нетърпението

Нетърпението


Когато каменарят дига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да става
дигането и слагането. Приложи ли само сила без умение, той скоро се уморява. Всеки несполучлив удар произвежда обратни резултати.

Следователно, всеки несполучлив удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм.

Нетърпението представя такъв несполучлив удар.

Неестествените и ненавременни желания в човека също така представят несполучливи удари. Като се натъква на такива удари, най-после човек дохожда до пълно обезсмисляне на живота. Разбира ли обаче законите на живота, при каквото положение да се намери, човек знае как да се справи. И като го повдигат, и като го понижават, той знае кое е вярно и кое не е.
Когато някой човек става нетърпелив, в кръвта му се явяват чужди вещества.
Забелязано е, че хора, които не дишат дълбоко, са нетърпеливи.


Ще ви дам един метод за работа върху търпението.

Всеки от вас да вземе хиляда житни зрънца. Ако при известен случай проявите нетърпение, започнете да
броите житните зрънца. Първо ще преброите до десет.


Ако нетърпението ви изчезне, ще спрете броенето на зрънцата. Десетте зрънца ще турите настрана.

Ако нетърпението ви продължава още, ще броите до сто зрънца. Ако и при това положение сте още нетърпеливи, ще продължавате да броите зрънцата, докато напълно се успокоите.

Ще си отбележите при колко житни зрънца сте възстановили търпението си.

Този опит ще правите в продължение на десет денa. Колкото пъти проявите нетърпение през тия десет денa, толкова пъти ще броите житните зрънца. Броенето на зрънцата ще бъде бавно, спокойно, с пълно съзнание за опита, който правите. По този начин вие ще възпитавате търпението си.


Колкото повече зрънца сте преброили през тия десет денa, толкова повече сте работили върху себе си. Като
броите зрънцата, проявявайте почит към всяко от тях. Те са живи същества и всяко зрънце ще ви предаде
нещо от себе си.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО