Последствия от болестите

Последствия от болестите


Болестта и болезнените състояния в науката, в живота и в самия човек трябва да се изключат. В това се
заключава смисълът на живота във физическия свят. Остане ли болестта да царува във физическия свят, тя
ще разруши всичко. Докато болестта съществува, животът, богатството, знанието, силата са безпредметни.

Защо? Защото от една страна човек ще придобива, от друга страна болестта всичко ще изяжда и руши.
Гледаш, че някои благуват, а ти лежиш в болницата с отрязан крак. Сърцето ти се къса, като гледаш здрави хора, но няма какво да правиш, ще търпиш.


Болестите развалят целия живот на човека.


Всеки, който заболее, все ще пострада от нещо.


Болестите и болезнените състояния показват, че е станало някакво разместване в организма.

Дойдат ли болестите, организмът постепенно се разрушава.
Болестите в съвременните хора са особен род земетресения. Когато стане някое силно земетресение, то
събаря къщите на хората. По същия начин, когато някой човек заболее от сериозна болест, той ляга на леглото за 3-4- 5 месеца и като стане от леглото, болестта е стопила мазнините му, тялото е олекнало с 10-15 килограма.


Болестите не са нещо друго освен осиромашаване.

Срещате някой човек, който е боледувал дълго време, станал само кожа и кости. Какво е станало с него?
Една тежка болест е в състояние да отнеме от теглото на човека повече от 20-30 кг, но от теглото на
мозъка – почти нищо.
Ако изгубим 20 кг от тежестта си, няма нищо. Казват за някого: Хлътнали му бузите. – Няма нищо! Другото е натрупване на материя.


СПРАВЯНЕ С БОЛЕСТИТЕ

Да може човек да се освобождава от своите болезнени състояния, в това седи красотата на новия живот,
в това седи силата на културния човек.


Пази се от лошия господар – болестта.

Болестите и мъчнотиите показват, че има още много да се справяте със себе си.
Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат.
Като се смирява, човек се подмладява.

Докато не се е смирил още, той се оплаква от болести, от страдания и т.н. Защо? Защото живее на Земята. Обаче, детето, което току-що се ражда, не страда от никакви болести. В него се проявява Божественото, в което няма болести, няма съмнения и противоречия.


Някои болести, някои болезнени състояния не идват така изведнъж. Болестта започва да идва малко по малко, като едно неестествено състояние и накрая се появява болката. Ти мислиш, че като дойде лекар и като даде лекарство, болестта ще си отиде. Най-новите изследвания показват, че болестта ще я повърнеш по същия начин назад.
Ако му дойде някаква болест, нека я приеме добре, като гост, да си поговори с нея, да види какво носи тя.
И болестта носи някакво благо.
Докато сте в сегашното си тяло, непременно ще боледувате. За да се справите с болестите, трябва да преустроите тялото си.
Когато хората заживеят добре, болестите ще изчезнат. Намаляването на болестите показва, че животът
се е подобрил.
Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота.

Помнете: Който обича Бога, има имунитет към болестите.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО