Принципни въпроси за заболяванията

Принципни въпроси за заболяванията


Четирите причини могат да допринесат за разгадаване или отключване на ритуала, който ни налагат симптомите. Поради това трябва да се изследва полето, в което живее засегнатият. Причинните въпроси биха били следните:

1.Откъде идва симптомът? Каква е неговата функционална база.

   Отговор за примера „грип”: ситуация отпреди два дни, при която засегнатият се е простудил, респ. е погълнал грипни вируси.

   2. От каква материална база произтича болестната картина и какво издава засегнатият орган?

   Пример: Органите на носоглътката и сетивните органи. Стана дума за обмен и контакти с външния свят.

    3. В какви рамки се разпространява симптомът? Кои са неговите правила?

   Пример: Индивидът не желае по-нататъшно участие, не се въодушевява повече от сегашната ситуация, дошло му е до гуша, не желае да чува и да вижда нищо повече. Контакта с външния свят се отказва, респ. се осъществява единствено по агресивен път. Човек кашля, киха, храчи и плюе.

    4. Какво цели симптомът? Накъде води той засегнатия?

    Примерен отговор: Към самопризнанието, че всичко му е омръзнало, и към разтоварване от агресивността.

   „Нормалното” протичане на простудата показва ритуала, който отвоюва жизненото си право сред отделните симптоми. Актът на самозаключването се инсценира върху телесния подиум: сетивните органи и дихателните пътища се блокират, а насъбралата се агресивност се изживява по телесен път. Околните разпознават тези сигнали и отпращат кашлящия и хремав пациент у дома. Протича един войнстващ ритуал на отстъпление, при което войната бушува най-вече в тъканите, а самото отстъпление е особено свързано с напускане на социалната сфера.

Според ритуала простудените не трябва да бъдат повече атакувани, а могат да се оттеглят. Ако партньорите им не разпознаят белезите веднага, то самите засегнати проявяват любезна директност, заявявайки: „Не се доближавай много, настинал съм!” За необходимостта от този ритуал най-безобидно свидетелстват самите заболели, признавайки, че са „хванали грипа”. Естествено човек „хваща” само неща, от които се нуждае. Въпроси към болестния ритуал и неговите рамки:

    1. Защо точно на мене се случи този проблем?

    2. Защо се случи точно сега? При хронични процеси: Кога ми се случи за първи път? И кога беше особено интензивно?

    3. Защо ме засяга именно тази болест?

   4. Кой повтарящ се първообраз от живота ми е засегнат в болестния ритуал?


Болестта като език на душата – Рюдигер Далке