Действайте или ще бъдете задействани

Действайте или ще бъдете задействани


Разликата между хората, които действат, поемайки инициативата, и хората, които не го правят, е като разликата между деня и нощта. Аз не говоря за около 25-50 процентната разлика в ефективността, а за разлика от 5 000 процента и нагоре, особено ако хората са умни, разбиращи и чувствителни към другите.

Ако чакате да бъдете задействани, вие ще бъдете задействани. А пос­ледствия ще има, независимо кой от двата пътя ще поемете.

Сега да погледнем какво би казал реактивният човек за това. „Хайде, погледнете фактите. Само позитивно мислене, самовнушение и самопомощ няма да ви помог­нат. Рано или късно, трябва да видите действител­ността“.

Но точно в това е разликата между позитивното мислене и проактивността.

Да не видим действи­телността би означавало да приемем идеята, че онова, което ни се случва, трябва да определя нашите дейст­вия.

Фирмите, организациите, общностите от всякакъв вид, включително и семействата, също могат да бъдат проактивни. Те могат да комбинират съзидателността и ресурсите на проактивните индивиди, за да създа­дат проактивна култура в самите себе си. Организаци­ята не би трябвало да се оставя на милостта на среда­та, тя може да поеме инициативата, за да постигне споделените ценности и цели на индивидите, които членуват в нея.


СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРАСтивън Кови