Винаги ще получавате само онези реакции и отговори, които предизвиквате

Винаги ще получавате само онези реакции и отговори, които предизвиквате


И ако реакцията, която сте получили, не е такава, каквато сте очаквали, то в това няма никаква грешка.

Просто следващия път трябва да предизвикате името тази реакция, която ви е нужна.

Ако това, което правите, не действа, направете нещо друго. Проявете гъвкавост.

Съществуват два типа обратна връзка.

Съзнателна – когато съзнателно изпращаме сигнали на слушателя и възприемаме сигнали от него, като ги интерпретираме по един или друг начин.

И несъзнателна – това е онази информация, която се предава извън съзнателния разум (дишане, поза, тон и тембър на гласа и други).

Според психолозите словесната информация в общуването съставлява около 7-10%.

Езикът на тялото (поза, движения, мимика, дишане) – около 50%.

Гласът (тон, интонация, тембър, ритъм) – около 40%.

Но по моите наблюдения има още по-дълбоки подсъзнателни канали за оказване на влияние един на друг. Получава се, че важен елемент в изкуството на общуването е използването на несъзнателна обратна връзка. Но много хора по време на общуване се опитват съзнателно да вникнат в съдържанието на беседата. И губят много от това.

При общуването ние винаги получаваме някакви ответни реакции.

Дали ще ги забележим, или не – това зависи от нашата внимателност и чувствителност. Ако сравните например бокса и похватите в източната борба, ще забележите определена разлика. Този, който използва похватите на източната борба, никога не се съпротивлява на усилията на партньора – той просто възприема усилията от негова страна и ги използва, като променя траекторията им по такъв начин, че усилието да продължи в произволно желано за него направление.

Това, на което се учите сега относно общуването, силно наподобява източния стил на взаимодействие с партньора.

Ние неизбежно си влияем един на друг. Това е очевидно. Ние не можем да не правим това.

Взаимодействието се осъществява както на съзнателно, така и на подсъзнателно ниво.

При това, на подсъзнателно ниво преминава около 95% от информацията.

Ние използваме околния свят и хората и нас също ни използват. Това е неизбежно.

В противен случай, отидете в планината, в гората или се заключете в апартамента и не излизайте оттам. Въпреки всичко, Ще ви „докопат“. И това ще бъде бягство от самия себе си.

Тъй като околният свят – това е вашият свят.

Всеки човек на този свят е ваша проекция.

Хората задължително трябва да общуват.

Това е необходимост подобно на въздуха и храната.

Хората задължително трябва да имат обратна връзка с околния свят. Това е залогът за успешно развитие.


Синелников, Валерий – Книгата Ваксина против стрес