Отделяне на зърното от плявата

Отделяне на зърното от плявата


Точността създава яснота.

Когато се случи нещо ужасно, точ­ността ни помага да отделим конкретното ужасно нещастие, което действително се е случило, от всички останали също толкова ужас­ни нещастия, които биха могли да ни сполетят, но не са се случили.

Представете си, че се събуждате от болка. Възможно е да умирате. Възможно е да умирате бавно и мъчително от едно от многото тежки, ужасни заболявания. Ако не разкажете на лекаря за състоянието си, ще си имате работа с нещо неуточнено: то може да е всяко едно от тези заболявания, а самите вие ще бъдете повече от сигурни (поне­же избягвате разговора за поставяне на диагноза, тоест процеса на уточняване), че става дума за нещо наистина страшно.

Но ако пого­ворите с лекаря, всички тези предполагаеми ужасни заболявания с малко късмет ще се сведат до едно-единствено ужасно (или не чак толкова ужасно) заболяване, или дори до напразни опасения. В та­къв случай вие ще се надсмеете над предишните си страхове или ако все пак нещо не е наред, поне ще бъдете подготвени.

Уточняването на проблема невинаги заличава нещастието, но определено прогонва всички зли демони.

Това, което чувате, но не виждате дълбоко в гората, може да е ти­гър. Нещо повече, може да е цяла шайка тигри (един от друг по-глад­ни и по-кръвожадни), предвождани от крокодил. А може да е нещо съвсем различно. Ако се обърнете и погледнете, вероятно ще уста­новите, че това е просто катеричка.

Да, в гората наистина има нещо. Знаете го със сигурност. Най-често това нещо е само катеричка. Но ако се боите да погледнете, безобидната горска твар се превръща в дракон, а вие определено не сте рицари – вие сте като мишка срещу големия страшен лъв или като заек, парализиран от погледа на вълка. Не твър­дя, че това, от което се боите, винаги се оказва катеричка. Понякога в гората дебне нещо наистина страшно.

Често обаче действителният ужас бледнее значително пред въображаемия.

В много случаи това, срещу което не можем да се изправим заради ужаса, създаден от въ­ображението, се оказва факт, който сме способни да посрещнем, щом бъде сведен до неговата проява в реалността, дори и тя да е ужасна.

Ако бягате от отговорността да се изправяте очи в очи с неочак­ваното, дори когато животът го поднася на поносимо малки дози, в заобикалящата ви реалност нахлува неудържим хаос и безпорядък. Това състояние се разраства до такава степен, че поглъща и последна­та капка ред, смисъл и предсказуемост.

Отбягваната реалност (отно­во) приема формата на великата Богиня на хаоса, на страшния змие­подобен Властелин на неизвестното – това е великият коварен звяр, с който човечеството се бори откакто свят светува. Когато отказваме да признаем зеещата пролука между заблуда и реалност, тя неусетно се разширява и накрая ни поглъща. И тогава не ни чака нищо добро. Отбягваната реалност се проявява като дълбока бездна от объркване и страдание.

Внимавайте какво казвате на себе си или на другите за нещата, които сте преживели или преживявате сега, или за пътя, по който сте поели. Подбирайте точните думи. Свързвайте тези думи в точни­те изречения, а изреченията – в точните параграфи. Миналото може да бъде изкупено, като с помощта на езика извлечете най-важното от него. Разкривайки ясно и достоверно истината за настоящето, вие можете да живеете в него, без да ограбвате бъдещето. Ако подбирате внимателно и мислите, и думите си, вие ще превърнете в реалност едничката предопределена съдба, която оправдава съществуването, като я различите от множеството мрачни и нежелани варианти на бъ­дещето (които в противен случай е твърде вероятно да се проявят от само себе си). Именно по този начин Окото и Словото създават обитаем ред.

Не замитайте проблемите, тези малки чудовища, под килима. Там, в тъмното, те се хранят и растат необезпокоявано. А когато най-малко очак­вате, чудовищата ще изскочат от мрака и ще ви погълнат. Тогава ще про­паднете в ада на вечните съмнения и неопределеност, вместо да откриете рая на достойното и ясно по своята цел същест­вуване. Смелите и правдиви думи правят реалността по-проста, по-ясна и разбираема и по-поносима за живеене.

Когато назовавате нещата с нужното внимание и точно подбрани думи, вие ги представяте като благоприятни „послушни“ явления и обекти, отделяйки ги от тяхната невидима, почти универсална взаим­носвързаност. Така вие ги опростявате. От прекалено сложни те ста­ват конкретни и използваеми.

Тогава ще бъде възможно да извличате полза и да живеете с тях, без да агонизирате от тяхната сложност и от свързаните с това несигурност и тревожност. Ако възприятията ви за тях останат замъглени, ще бъде невъзможно да определите как­во представлява едно нещо и кое го различава от нещо друго. Така всички особености преливат помежду си и се размиват. А това прави света прекалено сложен за живеене.

Старайте се съзнателно да определяте темата по време на разго­вор, особено ако е труден. В противен случай той ще обхване всичко – а всичко е прекалено много за един разговор. Това е една от често срещаните причини, поради които двойките спират да разговарят.

Споровете помежду им се израждат и вадят на показ всеки проблем, възникнал в миналото, всяко недоразумение от настоящето и всич­ки ужасни неща, които биха могли да се случат в бъдеще. Никой не може да води разговор за „всичко“. Предлагам ви да започнете така: „Точно това конкретно нещо ме кара да се чувствам нещастен. В за­мяна бих желал ето това конкретно нещо (разбира се, отворен съм за предложения, стига да са конкретни). А това е конкретното нещо, което искам от теб, за да спра да вгорчавам и твоя, и собствения си живот“. Но за да направите това, вие трябва да помислите:

Какво точно не е наред?

Какво точно искам да получа?

Най-важното е да разговаряте откровено и да създадете обитаем ред от хаоса. За тази цел е необходимо да се изразявате честно и точно. Ако се криете и бягате от истината, това, от което се криете, се превръща в ужасното чудовище, спотайващо се под леглото, в тъмната страшна гора и в най-мрачните кътчета на съзнанието – чудовище, което накрая ще ви погълне.

За да разберете къде се намирате сега, първо трябва да опреде­лите откъде сте тръгнали и какъв път сте изминали. Ако не знаете къде точно се намирате, значи може да сте навсякъде. Това „навсякъ­де“ е широко понятие и обхваща твърде много места, някои от които наистина опасни.

Ако не определите къде се намирате сега, как очак­вате да стигнете до мястото, към което сте се запътили? Най-важното условие, за да се придвижите от точка А до точка Б, е да се намирате в точка А. Но ако сте „навсякъде“, тогава вероятността да се намира­те в точка А е пренебрежимо малка.

След това трябва да определите накъде отивате. За да стигнете на това място, трябва да се движите в определена посока. Когато се лутате безцелно, вие не се придвижвате напред. В резултат на това се чувствате разочаровани, объркани и нещастни, ставате тревожни и сприхави (после идва негодуванието, след това – желанието за отмъ­щение, а накрая – нещо още по-страшно).

Казвайте това, което мислите, за да си изясните какво точно има­те предвид.

Привеждайте думите си в действия, за да си изясните какво се случва.

Наблюдавайте.

Обърнете внимание какви грешки допускате.

Постарайте се да ги формулирате, а след това да ги попра­вите.

Така вие откривате смисъла на живота си.

А това е най-добрата защита срещу житейските трагедии. И как би могло да бъде иначе!

Застанете открито пред хаоса на Битието. Посрещайте смело морето от проблеми. Определете посоката и начертайте пътя. Приз­найте какво точно искате. Покажете на всички истинското си лице. Присвийте очи, огледайте внимателно хоризонта и поемете курс пра­во напред.

Изразявайте се точно и ясно.


Джордан Б. Питърсън – 12 ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА Противоотрова срещу хаоса