Водеща система за описание на света

Водеща система за описание на света


Различните хора мислят по различен начин и създават своите описания на света също различно.

Тези различия съответстват на трите основни анализатора: зрителния, слуховия и кинестетичния (нашите усещания).

Тоест, вътре в себе си човек може да създава (представя) зрителни образи, да изпитва някакви усещания, или да говори със себе си.

При това, едната от тази системи за представяне или описание на света ще бъде водеща за него.

Един от методите да разберем това е да се вслушаме в онези думи, с помощта на които той описва своя опит. Тези особени думи са получили названието „предикати“ (глаголи, наречия, прилагателни).

Следва списък с типичните предикати: Зрителни

 виждам перспектива

 гледам в бъдещето

 ярък, неясен, ясен

 независимо от всичко

 говори неясно

 тъмно минало

 светло бъдеще

Слухови

 чувам разговор

 силен, тих

 звучи убедително

 хриплив глас

 звучене на гласа

 вслушвам се в смисъла на ставащото

 вик за помощ

 шумолене, шепот

 ти никога не чуваш това, което ти говоря

Кинестетични

 чувствам, усещам

 тесен контакт

 тежък, лек

 тежки мисли, тежестта на вината

 грубост в общуването  скрито намерение

 сливане  да се докосна леко

Неутрални (неспецифични)

 да зная, особено знание

 да разбирам случващото се, разбиране на процеса

 да правя полезни неща

 вярвам в необходимостта от изменения

 възможност за личен ръст и развитие

 можете да установите  необходимо е да се реши

 да обърна внимание

 узнавам, можете да научите за това

Различните хора използват всичките три системи постоянно.

Но в определени ситуации те отдават предпочитание на една от тях.

Например, по време на спортни занимания на първо място ще е кинестетичната чувствителност.

Когато гледате филм – зрителната.

Слушате музика – слуховата (аудиалната).

Бъдете изключително внимателни по отношение на това как и какво казва вашият събеседник. Постарайте се да изясните коя е неговата водеща система за описание на света. Именно към нея ще трябва да се присъедините в бъдеще.

Упражнение:

Изберете някого от своето обкръжение и определете каква е неговата водеща система за описание на света. Ще разберете това по предикатите, които той използва систематично в своята реч. След това започнете да се присъединявате към човека с помощта на предикатите. Ако човекът е зрителноориентиран (визуал), използвайте в речта си зрителни предикати. Ако е ориентиран към слуха (аудиал) – слухови. Ако е ориентиран към чувствата (кинестетик) – кинестетични. Правете това систематично всеки ден в продължение на една седмица.


Синелников, Валерий – Книгата Ваксина против стрес