Артрит, ревматизъм

Артрит, ревматизъм


СТАВИТЕ символизират смяната на посоките в живота и лекотата на движенията.

Артрит, ревматизъм

За развитието на тази болест съдейства постоянното критикуване по адрес на себе си и на другите. Хората с болни стави винаги и във всичко се стремят да бъдат „съвършени“ и очакват същото от заобикалящия ги свят. Този стремеж се превръща в „непосилно бреме“ за тях. Нима с критика и неприемане можете да направите някой или нещо по-добри? Може ли със зло да се победи злото?

Хората с ревматизъм обикновено привличат към себе си хора, които постоянно ги критикуват, защото самите те са много критично настроени към заобикалящите ги. Спомняте ли си? Подобното привлича подобно.

Мислите на тези хора са изпълнени с насилие, но самите те са много критично настроени по отношение на различните прояви на сила. Те изпитват голям недостиг на любов към себе си и към заобикалящия ги свят, не обичат себе си и чувстват, че не са обичани.

Тези хора се отнасят към живота така, сякаш той е тежък и непоносим. Чувстват, че им идва прекалено много. Но те сами се натоварват с непосилния товар.

ВРАТ

Вратът е символ на гъвкавостта. Способността да виждате какво се случва около вас и зад гърба ви. Проблемите с врата (например схванати мускули) означават упоритост, липса на гъвкавост, нежелание да виждате другите страни на въпроса.

ГРЪБ

Гърбът е символ на опората в живота. Гръбначният стълб символизира гъвкавата опора на живота.

Проблемите с гърба и гръбначния стълб говорят за липсата на опора и подкрепа в живота. Вие възприемате живота като непосилно бреме, като постоянно огъване под тежестта на житейските несгоди.

Много често страхът за парите, за материалното благополучие провокира проблеми в долната част на гърба.

Трябва да приемаме с радост всички житейски поврати. В крайна сметка, нали нашето отношение към живота го превръща в непосилен товар. Затова, преди да се натоварите с чуждите проблеми, първо трябва да сте наясно със себе си. Внесете нови елементи в мирогледа си: научете се да виждате как животът се грижи за вас и ви подкрепя.

КРАКА

Състоянието на краката показва как вървим, как напредваме в живота.

Заболявания на краката, проблеми с краката

Тези заболявания говорят за силен страх от бъдещето. Нежелание или страх да вървим напред в живота си.

Липсата на цел в живота или неправилно избраната насока също могат да станат причина за проблеми с краката.

Синелников, Валерий – Възлюби своята болест