Истинската цел на взаимоотношенията

Истинската цел на взаимоотношенията


Кой е основният ключ към обясне­нието защо често пъти хората толкова страдат заради обвързването си с други хора.

Най-значимите ни връзки съществуват поради причина, съвсем различна от онази, за която си мислим – било като отделни лич­ности или общество като цяло.

Тяхната истинска цел е не да ни направят щастливи, не да задоволят потреб­ностите ни, не да определят мястото ни в обществото, не да ни опазят… а да ни накарат да се развиваме в посока на Светлината.

Взаимоотношени­ята между хората представляват стимул, който ни кара да вървим напред.

Така трудното дете, бунтарят-тийнейджър, недоволният, сдържан и нелюбящ роди­тел, или пък онзи, който задушава детето с обичта си, приятелят, който ни предава, шефът, който ни експлоатира, обектът на нашата любов, който не отвръ­ща на чувствата ни, брачният партньор, който ни разо­чарова или критикува, който ни изоставя или умира – всички тези хора, които занимават мислите ни и влия­ят върху емоциите ни, с които ние живеем, за които копнеем, за които се тревожим, с които си съперничим или срещу които се опълчваме, заради които се жертва­ме или страдаме – всички те ни бутат, теглят и подтик­ват да вървим по пътя, по който вървим заедно с тях -Пътя към Пробуждането.

Пробуждане от какво?

От илюзиите, които все още храним за себе си, за света и за нашето място в него. От дефектите на характера, които тепърва предстои да признаем и преодолеем.

И докато се изкачваме по спи­ралата на Пътя, взаимоотношенията ни помагат посте­пенно да се пробуждаме от всяко едно от нашите егоис­тични желания.


Защо това? Защо на мен? Защо сега? Робин Норууд
Leave a Reply

Your email address will not be published.