Връзката майка – дете

Връзката майка – дете


Връзката между майката и детето е решаваща при определянето на това какви представи ще си създадем за любовта и взаимоотношенията.

Вродената връзка на детето с майката е причина майчината любов да влияе изключително силно върху представата на детето за себе си, върху достойнството и самочувствието му.

Тази връзка определя отрано начина, по който ще се грижим за другите в бъдеще. Ако тази връзка е била богата на докосване и изпълнена с позитивна проява на любов, тогава нашето възприятие за емоцията по принцип притежава същите качества. Ако сме били отхвърлени, били сме в тежест, то това ще е и нашата история за любовта.

Връзката започва още от утробата и голяма част от психичните реакции, които проявяваме по-нататък в живота си, отразяват майчините реакции по време на бременността.

Връзката с майката определя начина, по който ще взаимодействаме с другите хора, които ще ни привличат, очакванията, които ще имаме от контакта си с тях, представата ни за самите себе си в тези взаимоотношения.

Без обичта, грижата, стимула и защитата на майката под въпрос би било не само оцеляването ни, но също така и нашата емоционална и душевна стабилност.