Стратегия за възприемане и преработване на информацията

Стратегия за възприемане и преработване на информацията


Както вече сте разбрали, хората, които не са подготвени за срещата си с огромния обем информация, изпадат в стрес. Съвременният човек се нуждае от специална стратегия, за да избегне информационното претоварване.

Взаимодействието на човека с информацията може да се сравни с процеса на храносмилане (впрочем, с храната човек също получава определена информация за заобикалящия го свят):

Поглъщане на храната ↓ преработка на храната ↓ усвояване на храната ↓ освобождаване от всичко излишно Същият този процес е валиден и за работата с информацията: Поглъщане на информацията ↓ преработка на информацията ↓ усвояване на информацията ↓ освобождаване от всичко излишно

Да започнем с процеса на поглъщането.

Представете си какво ще стане с вас, ако започнете да се тъпчете с всичко наред, и то в големи количества. Стомахът ви просто няма да може да се справи с това и ще поиска да се освободи.

Затова първото, което трябва да направите, е да ограничите достъпа на постъпващата информация. Не трябва да поглъщате всичко безразборно, а да го разглеждате през филтъра на новия модел на мислене. Дори животното най-напред подушва, преди да яде.

Но какво означава това „да разгледаме през филтъра на новия модел на мислене“?

Филтърът на новия модел на мислене е бдителен и отсява информационната смет.

Защо да се натоварваме излишно с непотребни неща?!

Вторият принцип на ефективното взаимодействие с информационния поток гласи: едновременно с нарастването на информацията да се увеличават средствата за нейното реализиране.

С други думи, необходимо е да се научите да обработвате големи обеми информация, да усвоявате само онова, което може да ви бъде полезно в дадения момент, и лесно да се освобождавате от всичко излишно.

Но какво означава да се усвои информацията?

Това означава да я приложите във вашия живот. Тоест, да получите конкретно знание.

Енергийните възможности на съвременния човек са станали много големи, но той не може да ги използва. Защо?

По същата причина – моделът на мислене не е променен, съответно и старите средства и стратегии са останали непроменени. Много хора не осъзнават целите и смисъла на живота, не познават законите на Вселената. Волята на повечето хора е поробена. И при такова състояние на нещата на човек му е абсолютно невъзможно да развива своите възможности, включително и енергийни.

Представете си съвременна мощна кола, която се движи с най-висока скорост, без цел и посока, а се управлява от човек, който никога не е сядал зад волана. Светът става по-енергичен, по-активен, по-динамичен и по-бърз. А с възрастта у повечето хора способността за възприемане намалява, тъй като те се натоварват с излишна информация. Ето защо, човек трябва да бъде по-активен и по-гъвкав. И не само да реагира позитивно на житейските ситуации, но и сам да формира събитията в своя живот. А за тази цел е необходима постоянна работа над себе си, самоусъвършенстване. Но бъдете предпазливи и внимателни. Внимавайте да не попаднете в капана на тази дълга дума „самоусъвършенстване“. Животът ще ви подскаже дали действате правилно.

Ако вашият свят е станал по-добър; ако там, където живеете, въздухът и водата са станали по-чисти, значи вие сте на правия път. Всъщност, за какво ни е нужна новата информация и енергийните възможности?

Ние се стремим към космоса, усвояваме нови енергии. Но с какво ще ни е полезно това? Какво е донесло на света откриването на Америка?… А на самата Америка, на коренното й население?…

Преди да се устремим нанякъде, може би най-напред трябва да опознаем самите себе си.

Да подредим собствената си душа, собствения си живот. Да направим намеренията си по-чисти. Да се освободим от агресията и гордостта. Тогава и самият космос ще се разкрие пред нас. А то какво направихме – замърсихме земята и се насочихме към нови светове. И защо? За да цапаме там?! Кажете ми, а дали там ни чакат такива, каквито сме? Може би именно затова извънземните отказват всякакъв контакт с нас. Те просто се страхуват от нас. Навярно знаят за печалната участ на американските индианци.

Оказва се, че изходът от това безизходно положение е само един – да променим начина си на мислене. Да престанем да бъдем жертви и потребители и да станем стопани на своя свят и на своя живот.


Ваксина против стрес Д-р Валерий Синелников