ВАШИЯТ КВАНТОВ АЗ

ВАШИЯТ КВАНТОВ АЗ


Някога физиците делели света на материя и мисъл, а по-късно – на материя и енергия. Смятали ги за напълно отделни неща,… но те не са! Въпреки то­ва дуализмът съзнание-материя е оформил ранния светоглед на човека – че реалността е по същността си предопределена и хората не могат да напра­вят нищо, за да я променят чрез собствените си действия, камо ли чрез мис­лите си.

Да превъртим бързо лентата към съвременните представи: че ние сме част от голямо, невидимо поле от енергия, което съдържа всички възмож­ни реалности и откликва на мислите и чувствата ни. Докато учените днес изследват връзката между мисълта и материята, ние нямаме търпение да правим същото в живота си. Затова се питаме: „Мога ли да използвам ума си, за да създам своя действителност?“ Ако е така, можем ли да усвоим това умение и да го използваме, за да станем такива, каквито искаме да бъдем, и да създадем живота, който искаме да изживеем?

Нека си признаем: никой от нас не е съвършен. Независимо дали искаме да променим физическия, емоционалния или духовния си аз, ние всички имаме ед­но и също желание: да живеем като идеализирана версия на личността, която мислим и вярваме, че можем да бъдем. Когато застанем пред огледалото и се вгледаме в паласките си, виждаме не просто един леко закръглен образ. В зави­симост от настроението си този ден можем да видим по-стройна и спорт­на фигура или обратното, натежала и напълняла. Коя от тях е реалната?

Когато си легнем вечер в леглото и се замислим над деня и усилията да бъдем по-толерантни, да не реагираме първосигнално, не виждаме просто родителя, който се е скарал на детето си, задето не му се е подчинило. Виждаме или ангел в ролята на невинна жертва, чието търпение е би­ло доведено до крайност, или отвратително чудовище, погубващо само­чувствието на собствената си рожба. Кой от тези образи е реалният?

Отговорът е: всички те са реални – и не само тези крайности, а безкра­ен спектър от образи, вариращи от положителни до отрицателни. Как е възможно това? За да разберете по-добре защо нито една от тези версии на аза не е повече или по-малко реална от останалите, ще се наложи да раз­бия остарялото разбиране за фундаменталната природа на реалността и да го заменя с ново.

Това изглежда мащабно начинание и в някои отношения е такова, но знам и друго: най-вероятната причина да посегнете към тази книга е, че пре­дишните ви усилия да извършите трайна промяна в живота си – физичес­ка, емоционална или духовна – са се провалили. А причината тези усилия да се провалят е свързана по-скоро с убежденията ви защо животът ви е та­къв, отколкото с всичко друго, включително липсата на воля, време, сме­лост или въображение.

За да се променим, трябва да стигнем до ново разбиране за себе си и све­та, за да възприемем новото познание и да имаме нови преживявания.

Досегашните ви провали могат да бъдат проследени до един съществен пропуск: вие не сте заживели със съзнанието, че мислите ви имат доста­тъчно силни последици, за да създават вашата действителност.

Истината е, че всички сме благословени; всички можем да се облагоде­телстваме от конструктивните си усилия. Не е нужно да се задоволяваме с настоящата реалност; винаги, когато пожелаем, можем да създадем нова. Всички притежаваме тази способност, защото за добро или за лошо, мисли­те ни влияят върху живота ни.

Ако истински приемем идеята, че мислите произвеждат осезаеми ефекти в живота ни, няма ли да се стараем никога да не допускаме мисъл, която не бихме искали да изживеем? Няма ли да фокусираме внимание­то си върху това, което искаме, вместо постоянно да бъдем обсебени от проблемите си?

Помислете: ако наистина знаехте, че този принцип е верен, бихте ли про­пуснали ден, в който да не създавате целенасочено желаната от вас съдба?

За да промените живота си, променете представите си за природата на реалността.

Джо ДиспензаРазчупете навика да бъдете себе си