Прояви на Мъжките и Женските Принципи

Прояви на Мъжките и Женските Принципи


Мъжът е по-съзидателен, а жената е по-стилизираща, тя е тази, която оформя. При създаването на детето, например, бащата е създателят, който дава зърното, Духа, а майката дава материала, който го формира.

Мъжът създава, а жената оформя.

Създателят на къщата е този, който чертае плановете, архитекта. Къщата все още не е видима или осезаема, не може да се живее в нея, но тя вече съществува в главата на някого. Остава само да бъде оформена с помощта на всякакъв вид материя. Създанието винаги предшества формацията и винаги произтича първо горе, в главата, в менталния свят.

   Когато Бог сътворил света, създанието е било мигновено. Градежът е този, който е отнел време. Затова се говори за шестте дни на творението. Разбира се, тези шест дни са символични, те всъщност представят времето, което е отнело за градеж. Творението е мигновено, то е вечно.

   И защо естествен инстинкт на жената е да подаде езика си в устата на мъжа, когато те се целуват? Защото каквото става долу, на физически план, е обратното на това, което става на астрален план.

На физически план мъжът е даващ, а жената получаваща, а на астрален, обратното, мъжът е, който получава, а жената дава. На астрален план мъжът получава, защото там той е най-слаб.

В емоционалната сфера жената е много по-силна от мъжа. Жената дава отгоре, а получава отдолу. А мъжа дава долу и получава горе. Обръщането на полярността на различни равнища е дълбока мистерия и мнозина са се заплитали в интерпретацията на невидимия свят: те не знаят как да преобърнат нещата и объркват всички планове. Ясновидците казват, че на астрален план всички фигури, форми и числа са преобърнати.

      Нека вземем младо момиче, предполагаемо чисто и невинно, което примамва млад мъж да спи с нея, уж без тя да иска … Как ще се държи тя впоследствие? Ридаейки и кършейки се, тя ще му заяви, че той се е възползвал от нея и че тя силно съжалява за станалото. А бедното момче, ако е честно, се опитва да оправи нещата, като и се обяснява, обещава и да се ожени за нея и всичко останало. Тайно в себе си момичето триумфира, защото точно това тя е искала през цялото време. Разбира се, често момчето избягва и оставя момичето бременно, но не това е, което ни интересува днес.

   Всъщност, ако изучим устройството на женския полов орган, ще видим, че всичко в нея е така устроено, че да задържи мъжа и да го направи неин затворник. Мъжът си мисли, че той е победителят, а бедната жена – жертва. Ни най-малко. Тя е тази, която го задържа, която го ограничава и прави неин роб, така че всъщност той е жертвата, а не тя. Само външно жената се подчинява и предава. Всъщност тя иска да го задържи, така че цял живот той ще работи за нея и ще й служи. И още нещо: той е обеднял, той е оставил нещо след себе си, смалил се е, докато тя е обогатена, тя е получила зърно живот и работата сега започва в нея.

     Обикновено Любовта е битка, всеки се опитва да надмогне над другия. Външно има само усмивки, целувки и приятелство, но всъщност това е непрекъсната неумолима война между двата пола.

    Външно мъжът се проявява като агресор, а жената е негова жертва, тъй като мъжът е активен и волеви, в него нищо не е скрито, всичко е на показ и той не е в състояние да скрие чувствата си, докато жената е така конструирана, че е в състояние да скрие всичко и никой да не е в състояние да каже какво наистина става в нея. Ето защо жената управлява мъжа с хитрост. Те са в състояние да мамят, симулират и крият с лекота и за тях в това няма нищо нечестно. Тя очаква мъжа и когато той дойде, тя се преструва на изненадана или че не иска да го види. Жената никога не показва какво чувства и мисли, защото тя просто се държи по начина, по който е устроена – всичко е обърнато навътре.

   Тези малки детайли са анатомични, физиологични и психологични, даже дипломатични и те са от първостепенно значение при разбирането на характера на мъжа и жената.    Ще завърша с това, че мъжът и жената трябва да работят, за да развият в себе си техният допълващ принцип. Жената трябва да развие мъжкия принцип, а мъжът- женския.

Любов и сексуалност – Михаил Иванов