СТАРЕЕНЕ

СТАРЕЕНЕ


Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си.

След грехопадението човек е съкратил живота си. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Следователно, иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен: в храна, в облекло, в отношения.

Човек остарява по единствената причина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си.

Хората на чувствата остаряват по-бързо, отколкото хората на трезвата мисъл.

Който мрази, става по-енергичен, по-смел, по-нахален, вследствие на което мускулите му се втвърдяват, лицето става грубо, сурово.

Който обича, на вид е мек, слаб, но животът му се продължава, тялото му е пластично, мускулите гъвкави.

Щом мисля за себе си без любов, остарявам. Щом мисля за воловете, за къщата, за жена си без любов, остарявам. Щом мисля за детето си без любов — остарявам.

Скърбите продължават живота. Без скърби и страдания човешкият живот би бил по-тежък и по-къс, отколкото е сега. Колкото по-развито е човечеството в умствено отношение, толкова по-големи са страданията му.

Който посреща страданието с радост, ще живее дълго. Момък, който остане верен на любовта си, ще живее дълго. Човек, който не смесва храните, ще живее дълго.

Ако знаете как да страдате, ще се подмладите. Понеже бягате от страданията и не ги оценявате, остарявате. Ако човек и радостта си не оценява, остарява.

Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.

Погрешките състаряват. Човек може да се състари от яденето, от много чувствувания, от тревожни мисли, от вкисната, гнила, престояла храна.

Остаряването по отношение на тялото е остаряване, но по отношение на човешкия ум е подмладяване.

Старостта е закон на подмладяването.

Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго.

Всеки, който мрази баща си, няма да живее дълго.

Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли вече в старостта. За да не остарявате, не се дразнете. Когато човек започне много да бъбри, остарява. Недоволен ли е, целият свят му е крив, той много по-бързо остарява.

Хората остаряват от невежество и от безпокойства.

Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.

Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От какво? Първо от много ядене. Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползувана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва да бъде доволен от яденето. Значи, доволството продължава живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство — ето две правила за продължаване на живота.

Дотогава, докато те блазнят хубавите гозби, ти си в пътя на смъртта.

Две неща продължават живота: разумно хранене, т.е. спазване на известна диета, и нормални страдания.

Като не преяжда и не си дояжда, човек пак продължава живота си. Който яде, без да дъвче, съкращава живота си.

Който бързо яде, рано умира. Ще дъвчете добре от двете страни на зъбите — отдясно и отляво. Когато си неразположен и болен, не яж. Гневен ли си, не яж, почакай да утихне всичко в теб.

За да живеете по-дълъг живот, трябва да разбирате живота на растенията и да умеете да използувате нектара им.

Музиката, песните влияят добре върху психиката на човека. Който иска да живее дълго време, той трябва да пее.

Любовта обновява живота на клетките.

Подмладяването е вътрешен психически процес.

Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа.

Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко отношение.

Не дръжте нито своите, нито чуждите грешки в ума си — това е един метод за подмладяване. Не дръжте чуждите грешки дълго време в себе си, понеже ще се заразите от същите грешки. Човек се подмладява, когато се усмихва.

Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте човек на 50-60-годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с 5 години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст.

Любовта е, която поддържа живота. Щом човек изгуби любовта, той вече постепенно умира.

Хората умират от безлюбие. Ако няма нито един да обича даден човек, той скоро умира.

За всеки човек е определено от какво ще умре и кога ще умре.

Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взема със себе си, това е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака последното му издихание, за да вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила върху него, превръщала е нисшето във висше, организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка.

ПЕТЪР ДЪНОВКНИГА ЗА ЗДРАВЕТО