Какво представлява човек

Какво представлява човек


Сбор от милиарди малки душички или същества, които се съгласили в името на Божията любов да влязат в човека и да работят за него, да му дадат израз на човек. Те са пожертвували живота си за него, станали са негови слуги и като не ги разбира, той казва: „Какво нещо е тялото? Нищо друго освен машина.“

В света има една разумна материя, която прониква във всички клетки по цялото тяло, за която ние дори не подозираме. Около тази материя, която е разумна, има разумна сила, която обгражда двете. Тази разумна материя и тази разумна сила обгръщат външно всички клетки и проникват през всичките най-малки частици на нашия организъм.

В човешкия организъм има една безсмъртна клетка— първичната, която всеки трябва да намери. Тя е прадедът на всички клетки. Тази първична жива клетка се отличава от другите по това, че съдържа в себе си рогово вещество. Хранителните вещества в нея са повече, отколкото в другите клетки, а благодарение на роговото вещество, тя се отличава с голяма устойчивост, издържа и при най-лошите условия.

В човешкото тяло има специфични клетки, които изпълняват длъжността на най-добрите лекари. Ако ние заболеем и се оставим на тия клетки, те могат да ни излекуват, имат си лаборатория, където приготовляват своите медикаменти и с тях отлично заздравяват нашите рани. Човешкият организъм е съставен приблизително от 60 трилиона клетки, които се отличават с голяма интелигентност. Всички тия клетки включват в себе си качества и способности на същества от различна култура и интелигентност. Например някои от клетките на човешкия организъм носят в себе си културата на растенията. Някои от тях познават добре химия, физика, други са отлични агрономи, те избират условията, при които трябва да се развиват, знаят коя почва е добра за тях и коя не е добра. Има клетки, които знаят законите за кристализирането. Трети пък са минали през културата на рибите, на птиците, на млекопитаещите. Най-после има клетки, които са минали през културата на високо напреднали, разумни същества. Тези клетки днес образуват мозъка на човека. Човекът се отличава по своята глава. Ако снемете главата на човека, от нея надолу той прилича на животно. Благодарение на главата човек постепенно се е отделял от останалите животни.

Строежът на Слънцето и строежът на клетките са подобни. Слънцето има в себе си 3 области: едната от тях приготвя енергията, втората я акумулира и трансформира, а третата я препраща към земята. Също и в клетките има 3 области: външна — която възприема слънчевата енергия, средна — която я акумулира в себе си, и вътрешна —, която я преработва и превръща в жизнена сила. Тези три области има и в организма в по-развита форма. Те най-лесно личат в зародиша. Външната обвивка се нарича ектодерма, средната — мезодерма, а вътрешната — ендодерма. Клетки, биват изхвърляни от тялото заради общото добро. Върху този предохранителен закон на природата почива нашето здраве.

Днешните хора не знаят, че в клетките има съзнание. Но в тях по някой път има такава интелигентност, каквато хората не предполагат. Здравето ви, способностите ви зависят именно от вашите клетки. Ето защо всяка сутрин пращайте по една добра мисъл към всички ваши клетки. Писанието казва: „Ние сме храм и Бог живее в нас, и всичко в нас е живо!“ Божият дух от хиляди години е работил върху нас и ни е дал един организъм с крака, ръце, мозък, сърце и т. н. Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм с неговите сили, този мозък, това сърце, тия нерви; артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Вие ставате сутрин и нищо не мислите за вашето тяло. Направете една молитва за него. Изпратете вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в стомаха ви. Помислете за всички живи същества, които работят в него, и им изпратете, както прави един добър господар със слугите си, една мисъл, едно благословение. Насърчете ги, дайте им сили и те ще се зарадват. Говорете им, те всичко разбират. Има един Божествен закон, който ги управлява. Насърчете ги, те са съзнателни същества. Бъдете разумни, внимателни към тях, говорете им като един добър господар.

ПЕТЪР ДЪНОВ – КНИГА ЗА ЗДРАВЕТО