Защо да изучаваме езика на сънищата?

Защо да изучаваме езика на сънищата?


За 60 години активен живот човек двайсет прекарва в сън, ако говорим за нашето тяло. А съзнанието (и през деня, и през нощта) изобщо не знае покой. То непрекъснато генерира мис­ли на тема, как да живее на този свят. И ако говорим за този процес като за търсене на отговори-решения, то съвременни­ят човек съвсем не използва информацията, която се съхраня­ва дълбоко в родовата му памет, където наистина има указа­ния как трябва да се постъпва в едни или други ситуации.

Обикновено на хората не им се иска много да мислят за това. Първо, на практика никой не знае, че изобщо е въз­можно да се работи с такава информация. Второ, мисленето в този смисъл е „ръждясало“ поради липсата на практически навик. Повечето хора смятат така: „Ами щом ми се е присънило, значи така ще стане“. Вярно ли е? За тях това е проява на съдбата, т.е. на неизбежното.

Най-многото, на което в случая хората са способни, е да раз­казват бурните си преживявания, видени на сън. Много често хора, които са се обръщали към мен с желание да променят ло­шите си сънища, с упоение разказваха именно страшните сцени в детайли и цветове. Затова аз поставям под съмнение желани­ето им да променят нещо в лошата информация. Те имат друга цел – да се хвалят, с това колко са невероятни и как са преодо­лели всичко в съня си. И, ако искате сериозно да се занимавате с езика на сънищата, трябва да обърнете внимание главно на това. Защото не е сложно да се промени информацията, просто мнозина ги мързи да го направят. Оттук са всички проблеми.

Нежеланието да се работи с информацията се ражда върху почвата на основната беда – хората не искат да променят нищо у себе си, още повече в област, която, според тях, е нереална. Но дали е така? Да си припомним своите сънища. Усещанията в тях са реални, от оргазма до физическата болка. Но хората се отнасят към тях като към нещо несъществуващо, затова е трудно да се допусне мисълта, че нещо може да се поправи в този процес, ако това нещо, например, ви е уплашило.

Какво означава това?

За да развиете способността да четете и разбирате „съновните“ образи, трябва да осъзнаете, че сънищата са ин­формация за желанията, които натрупваме през живота си. Когато не сме удовлетворени от тяхното реално изпълнение, организмът ни не може да си почине дори в съня, защото про­дължава да търси изход, но вече в подсъзнателния живот. Ние постоянно формираме в главата си някаква програма, която трябва да ни приближи към заветната цел. Защото, ако много искаме нещо, не можем да се отпуснем и за минута.

В живота хората смятат, че в областта на желанията съ­ществува само един проблем – всичко щеше да е възможно, ако има пари. Те ще решат всеки проблем. Но по време на сън организмът ни подсказва, че има и други препятствия към изпълнението на нашите планове, защото той живее по ло­гиката на „клетъчното ниво“ (на природата), а не на „нивото на ума“. Организмът познава истинските желания на човека и чрез езика на съня иска да го доведе до осъзнаването на истината за живота. 99% от нашите неизпълнени желания си нашата лъжлива представа за самите нас.

„Клетъчното ниво“ използва за вътрешен диалог с главата ни сънищата, по-точно – образите, които в повечето случаи трябва да можем да разшифроваме. Ще попитате, защо е из­брал за общуване с нашето съзнание алегоричен език? Защо направо не дава информация. Виждаш насън пари, значи на сутринта ще ти ги донесат? Защото езикът на съня се възпри­ема от нас посредством система от стереотипи, които имаме в умствения си арсенал. Затова сънят трябва да се приспособи към индивидуалния код на нашето мислене, да се преплете с него и да ни съобщава необходимата информация за бъдещи­те реални събития посредством други, алегорични образи, за да предотврати погрешните (стереотипните) изводи на ума.

Да се освободим от влиянието на емоцията

Има още един важен момент. Когато сънувате, че ви уби­ват, и от страх се събуждате плувнал в студена пот, в такова състояние вие въобще не сте способни за разумен анализ на информацията. Първо, трябва да решите проблема с емоция­та на страха – да се освободите от разрушителното й влияние. Мога да предложа следния начин. Например, можете да сед­нете, да затворите очи и да си спомните този кошмарен сън. Страхът с нова сила ще ви обземе, сърцето ви ще затупти лудо. В този момент си кажете: „Страх ме е, защото сънят ми напомни за смъртта и аз си ПРОЩАВАМ за това, тъй като емоцията е по-силна от мен.“ А след това, ако е необходимо, плачете без да спирате, докато не ви стане леко на душата.

За мнозина е много трудно да се разплачат. Какво да пра­вят? Обикновено това засяга мъжете. Те трябва да си спом­нят, че пред лицето на смъртта всички сме равни и всички ни е страх еднакво. Следователно, не трябва да бъдат по-силни от природния закон. И това няма отношение към моралните оценки. Страхливец е не този, който се бои, а този, който не може да си го признае и се самозалъгва. След това осъзнаване вече можем да си Простим за този страх. Прошката ще накара да заработят онези системи в организма, които отговарят за извеждането на вредните хормони на страха. Няма значение дали това ще бъде плач, или вик, или смях. Важното е, че ще ни олекне. Това е крайната цел на мислената реализация на емоцията на страха.

После — анализ

След като сте дошли в състояние на равновесие, вече може да реализирате информацията на съня. Често, например, сънуваме сънища, които не изискват никакви промени, неза­висимо от страшните образи. Ако ви обесят насън, това е знак за невероятен успех (колкото по-високо над земята, толкова е по-голям успехът), а ако са ви отрязали главата, значи че ще се освободите от грижи или ще ви върнат дълга.

Ако нямате собствена интерпретация на образа, можете да се обърнете към съществуващото вече тълкуване на съ­новиденията. Между другото, аз бих писал тази дума като „СЪНОВЕДЕНИЕ (СЪНОЗНАНИЕ) „, защото именно на сън можете да получите знание – ВИДЕНИЕ – за правилното ре­шение в спорна (стресова) ситуация. Когато в главата ви се върти въпросът, какво да правите, той винаги е адресиран. Но към кого? Кой вътре в нас е способен да ни подскаже из­хода? С понятието „КОЙ“ можете да определите самия себе си. Дали ще назовете тази сила „Бог“ или „Интуиция“, или „Висш разум“ или „Космос“ си е ваша работа. Главното е да разберете, че ако Онзи, Който отговаря на въпросите ви, ви обича,, а не ви наказва, тогава информацията от Него ще ви доведе до осъзнаването на такива действия, които ще спомог­нат за вашето процъфтяване и здраве. Никаква сила не може да ни навреди, ако сами не се смятаме виновни за нещо.

И така, да се върнем към разшифроването на „съновните образи“. Да те убият на сън означава голяма радост, одоб­рение и слава. Следователно, няма защо да се променя ин­формацията. Подобен сън, естествено, предупреждава, но за приятни за вас събития. Ще кажа още веднъж, че сама по себе си информацията е неутрална – нито хубава, нито лоша. Добра или лоша я правим самите ние, когато я оценяваме, тоест плашим се от това, което виждаме. Изплашвайки се, ние несъзнателно, без да го искаме, променяме качеството на информацията от плюс на минус, от минус на още по-голям минус. Така работи механизмът за възприемане на живота, а сънят е част от този живот. Хубавото често не се сбъдва, за­щото сме се уплашили, а лошото се сбъдва винаги по същата причина. Ето защо аз насочвам хората да осъзнаят, че от стра­ха и неговите производни трябва да се освобождаваме също така редовно, както червата ни извеждат от организма всички токсини от преработената храна.

Промяна на информацията

Кога трябва да променяте информацията от сънищата? Само в случай, че със сигурност знаете, че ви предупреждава за опасност. Възможните опасности са: нещастие, смърт, бо­лест, измама, измяна, уволнение, пожар и т.н. „Възможни“ са, защото сънят изпраща само сигнал, и ви дава време да помис­лите защо това може да се случи, какви действия и емоции са ви довели до него. Промяната на информацията е част от тази осъзната дейност, първият й етап. Присънило ви се е, че се радвате, а това значи разочарование; ако сте паднали – непри­ятности, ако танцувате – болест… Какво да правите? Спомне­те си съня и си представете други образи, които според вас носят положителна информация. Например, не трябва да се радвате – по-добре е да сте спокоен; да си представите, че не сте паднали и не сте танцували, а просто сте стояли, без да правите нищо. Сега как да разберете, че информацията е променена? По фактите.

Ето един случай от практиката ми. Един бизнесмен се гот­вел за важна среща (относно изгодна аренда на голямо поме­щение) и в навечерието на това събитие сънувал, че се къпе под душа и изведнъж при него идва мъж, който го вижда гол. При това в ръката си носи куфарче.

Когато се събудил, разбрал, че трябва да промени инфор­мацията. Мъжът затворил очи и започнал да си припомня съ­битията от съня и да се вслушва в своите усещания. Вътреш­но бил спокоен, докато отново не „видял“ сцената под душа. Хаотично го връхлитали мисли една от друга по-страшни, че хората, с които му предстои да подпише договора, искат да го измамят, че са хвърлили око на парите му. Така той разбрал точно кой фрагмент трябва да промени.

Бизнесменът си представил всичко така, както било, освен едно – мислено той „изрязал“ с ножица онзи кадър от съня, когато го виждат гол. За това нещо му бил необходим не пове­че от половин час, докато не се убедил, че повече не „вижда“ плашещите образи.

После ми разказваше възторжено: „Отидох на срещата и видях този човек наяве. Пред него лежаха документите ми. И изведнъж виждам с ужас как той си взима куфарчето, за да извади от него променения договор, започва да отваря ку­фарчето и веднага го затваря (изрязаният кадър). След това мълчаливо подписва първия вариант, който предварително бях обсъдил с началника му!“

Черната котка – приятел или враг?

Лошите поличби, с които е изпъстрен животът ни, обик­новено ни плашат. Ако на сън срещнем жена „с празна кофа“ означава главоболия. „Черна котка ми мина път“ – няма да имате успех, неприятни събития. И какво правим в живота, за да избегнем опасностите? Плюем три пъти през лявото си рамо или не вървим по този път, където е черната котка, или забавяме крачка, за да се падне жената с празната кофа на някой друг. Безусловно, така е по-лесно да се живее – стра­хът е по-малко. Но с какво се различават подобни поличби от информацията, която може да се промени? Със своята предопределеност за „нещастие“.

Всяка поличба е код, който се предава от поколение на поколение. И на човек не му остава нищо друго, освен да очаква да се случи. Сама по себе си черната котка не носи никаква информация – нито положителна, нито отрицателна. Това просто е котка, както другото е просто жена с кофа или без кофа. Но в дълбините на нашето подсъзнание живее суе­верен страх пред магията и магьосничеството, чийто символ е именно черната котка. Точно този страх ще доведе човек до стресова ситуация. Ето защо образите на котките в съня имат негативна информация – за измяна, за предателство и врагове. Ако са ви се присънили, означава, че „езикът на пре­дупреждението“ се състои в това да бъдете по-внимателни в живота с хората, които ви заобикалят. И в идеалния случай тази информация трябва да се промени.

Една жена веднъж ми разказа, че сънувала как приятел­ката й пуснала в стаята й сиамска котка. Събуждайки се сут­ринта, тя не обърнала особено внимание. А след няколко дни, като се прибрала по-рано от работа, заварила мъжа си със същата тази приятелка в леглото си. Ако познаваше законите на образната информация, можеше да промени съня, с което би предотвратила нервния си срив, от който после дълго се лекува при психиатри. Ето защо, когато сънувате котка, мис­лено я сменете с куче („приятел“). Като направите това, ще се убедите, че при следващото спомняне на съня образът на котката няма да се появява.

Разбира се, можете да не обръщате внимание на всички тези суеверни глупости. Но това няма да ви предпази от опас­ността. Затова, съгласете се, че е по-добре да се научите да променяте всяка страшна информация, отколкото всеки път да се боите от неизвестността и с трепет да очаквате неприят­ности. Давам си сметка, че мнозина от вас ще се отнесат скеп­тично към моите съвети относно „работата“ със сънищата. Мисля, че със скепсиса си те само ще оправдаят мързела си. Но, в края на краищата, всеки сам избира както образа си на мислене, така и образа си на живот. Значи моята информация все пак ще потрябва на онези от вас, които мъчително търсят изход от своите трудни житейски ситуации.


Кн. „Как да се освободим от страховете си и натрупаните обиди и да помогнем на себе си да станем здрави и силни“ – Михаил Лежепеков