Проблеми с теглото

Проблеми с теглото


Когато говорим за проблеми с теглото, се има предвид както наднорменото, така и ниското тегло.

Да си ненормално слаб, показва, че се разграничаваш от ма­териалния живот. За теб той няма особено значение и ти често търсиш убежище в интелектуалния или в астралния свят. Недостатъчното тегло означава, че не смяташ, че си достатъчно важен и не заслужаваш да си доставиш удоволствие във физически план.

Този стремеж да се разграничиш от материалния свят показва, че ти също така не си позволяваш да чувстваш и да имаш желания и по такъв начин не храниш достатъчно емоционалното си тяло.

Съществува и възможността да даваш повече, отколкото получаваш. Няма баланс. Трябва да разбереш, че ти заслужаваш толкова, колкото и другите. Когато преосмислиш начина си на живот, на мислене и усещане, ще дос­тигнеш нормално тегло. Важно е да се движиш с ритъма на твоето тяло. Вслушай се в нуждите си.

Обратният проблем е наднорменото тегло или лес­ното напълняване и той също може да бъде интерпрети­ран по няколко начина. Нека най-напред да уточним какво означава „наднормено тегло“. Колко хора се оплакват от наднормено тегло, а всъщност нямат основание. Те прос­то са прекалено големи идеалисти относно външния си вид и следователно не гледат реално. Ти от този вид хора ли си, или наистина страдаш от наднормено тегло? Едно е сигурно и то е, че тялото и животът ти са пряко засег­нати от това. Наднорменото тегло може да ти пречи или да те ограничава в някои дейности, които обичаш да из­пълняваш, и дори да предизвика физически проблеми като Задъхване, сърдечни проблеми, болки в краката и гърба и т.н. Ето защо някои хора бързичко решават да преминат на диета.

Човекът, който решава да следва хранителен режим за отслабване, без значение дали проблемът е реален или не, отказва да поеме своята отговорност. Той иска да излеку­ва следствието, без да познава същинската причина. Въз­можно е и да успее да спазва диета или дори няколко, но в даден момент тялото му ще се разбунтува и той ще въз­върне изгубените килограми. Според статистиката 98% от хората, които „губят“ тегло вследствие на диета за отслабване, си го възвръщат напълно, а понякога и повече, след като спрат режима. Временният ефект е само илю­зия. Винаги трябва да се започва отначало. Лично аз пре­поръчвам да не се използва изразът „губя тегло“, тъй като несъзнателно, когато някой изгуби нещо, той обикновено иска да си го намери отново.

Сигурно си се убедил в това, ако и при теб е така. Всеки път, когато отслабнеш, после надебеляваш отново и дори добавяш няколко килограма отгоре. По този начин тялото ти се бунтува, защото си му причинил страдание. Тялото е най-големият ти приятел. Защо го подлагаш на това то­гава? Вместо да му благодариш, когато то се опитва да ти каже нещо посредством различни начини, ти въставаш и искаш да го смениш. Чрез постоянните си критики към него дори стигаш дотам, че започваш да мразиш своето тяло. Накратко, ти му налагаш някакъв режим и така вървиш срещу истинската му природа. Следователно преяждането не е единствената причина за наднормено тегло. След като ги погълнат, тези хора изгарят бързо всички калории зара­ди бързия си метаболизъм. Тялото им работи постоянно и храносмилателната система няма миг почивка. Телата на тези хора се износват и остаряват много по-бързо. Всеки получава съобщение. Тялото, този голям приятел, винаги намира начин да достави съобщението си, ако човек върви срещу нуждите му.

Първото решение е да се храниш само когато наистина си гладен, като си зададеш въпроса от какво има нужда тя­лото ти. Това е добро начало, но ти все още не знаеш каква е дълбоката причина за твоя проблем с теглото.

Наднорменото тегло може също така да се обясни с изразяването на мисли за събиране. Човекът обича да трупа неща от страх да не му липсва нещо. Той винаги иска да има повече. Може да е някой, на когото всъщност не му липсва нищо, но се страхува това да не се случи един ден. Измежду тези хора има такива, които си правят за­страховки, купуват много храна, за да имат резерви, и т.н. Може да си от онези, които събират и трупат пари или материални блага, но ако това е благоприятно за теб, ти няма да получиш никакво съобщение от твоето тяло. Ако обаче всички тези блага и пари са натрупани от страх, това може значително да навреди на твоето развитие. Твоят вътрешен БОГ ти изпраща съобщение с помощта на наднорменото тегло.

Възможно е също така да ти е трудно да споделяш какво се случва наистина в теб? Каква е причината, коя­то те кара да таиш всичко в себе си и да говориш фалшиво? Страхуваш ли се, че ще нараниш някого? Че няма да бъдеш приет или обичан? Че ще те е срам? Че ще те съдят? Ти ли си човекът, на когото всички се доверяват и споделят проблемите си, докато ти самият не смееш да разкриеш нищо? Твърде много натрупване означава, че ти получа­ваш повече от това, което даваш. Няма равновесие. Тялото ши също започва да натрупва, колкото повече ти тру­паш вътре в себе си.

Наднорменото тегло като всеки други проблем озна­чава неприемане на себе си, липса на любов към самия себе си. Ако е така и при теб, възможно е да си се превърнал в човек, който прави всичко, за да бъде обичан от другите. Придобил си навика да се занимаваш с проблемите на все­ки един, най-вече на твоите близки, но като пренебрегваш собствените си нужди. Смяташ, че като станеш необхо­дим за тези, които обичаш, или за тези, които искат нещо, това е знак на любов. Истинската любов обаче не може и не трябва да идва от другите. Тя може да идва само от теб и околните да са само отражение на любовта, която сам си даряваш.

С това търсене на любов от другите ти започваш да правиш дори повече от това, което са поискали те от теб. Чувстваш се използван, а всъщност позволяваш на хората да се възползват от теб и това води до увеличаване на те­глото. Любовта, която другите ти дават, не идва от това, което ти правиш за тях, а по-скоро от това, което ти СИ. По природа си щедър човек, но трябва да осъзнаеш, че ако слушаш нуждите си или се отпускаш, другите няма да те обичат по-малко.

Когато разбереш това, мотивацията ти постепен­но ще се промени и когато решиш да помогнеш на някого, ще усетиш, че тежестта от раменете и гърба ти пада. Всъщност колкото по-отговорен се чувства един човек за щастието на близките си, от толкова по-здрав гръб има нужда, за да понася тази тежест. Ако си от този тип хора, сигурно често имаш чувството, че носиш тежък то­вар. Когато осъзнаеш това, теглото на твоето тяло ще Започне да намалява. Вече няма да се чувстваш длъжен да помагаш на когото и да било от страх, че няма да бъдеш обичан. Ще го правиш по-скоро защото имаш желание или от щедрост, но без задължително да се съмняваш в любов­та на другите.

Причина за наднорменото тегло може също да бъде сексуалната фрустрация и вина. През детството набива­ли ли са ти в главата безброй табута, свързани със секса? Твоите родители внушавали ли са ти, че сексът е нещо мръсно, лошо и греховно? Хората, които обичат чувст­веността – да правят любов, да се хранят с наслада, да усещат хубави платове върху кожата си и едновременно с това мислят, че това е лошо, често надебеляват, за да из­бегнат съблазняването от сетивата. Те мислят, че като са дебели, затлъстели, няма да бъдат толкова привлечени от тези физически неща.

За нещастие това не е така. Тези хора опитват да се контролират, но не успяват, постепенно губят власт над себе си и злоупотребяват, като си обещават, че повече няма да допуснат това. Но както прочете в главата, пос­ветена на вината, колкото повече искаме да спрем с даден тип поведение, защото считаме, че е лошо, толкова пове­че то се повтаря.

Наднорменото тегло може да е връзка, която трябва да се прекъсне, с човек, който е играл ролята на родител и който ти си приемал за много дебел. Тази връзка е създаде­на чрез злобата и омразата към този човек вследствие на болка, преживяна в детството или юношеството. Позна­вам една дама, която започна да пълнее прекадено, след като стана майка. Тя разбра до каква степен се е сърдила на майка си, че е толкова дебела, че не е могла да върши каквато и да било работа вкъщи. Следователно още от юношеството си тази дама е била принудена да се занимава с домакинство­то, да готви, вместо да излиза с приятелите си като дру­гите младежи. Майка й я оставяла да излезе само след като е изпълнила всички задължения. Отгоре на всичко тази дама толкова се срамувала от майка си, че не посмяла нито вед­нъж да покани някого на гости. Толкова се страхувала да не Заприлича на майка си, че несъзнателно предизвикала точ­но тази прилика. В подобен случай наднорменото тегло по­казва необходимостта тази дама да се приеме и най-вече да приеме, че майка й е преживявала същото като нея.

Друга причина може да бъде желанието да приличаш на някого, когото много си обичал в детството си и той е бил с наднормено тегло. Ако се възхищаваш на качествата на този човек, ти може да ги развиеш в теб, без да е необ­ходимо физически да заприличваш на него.

В случай че се бориш със затлъстяване от детството си, причината идва от предишен живот, за да ти помог­не да довършиш това, което не е било довършено тогава. Също като човек, който се ражда инвалид, това се оказва необходимо за неговото развитие. Най-големият ти урок в живота е да се научиш да се обичаш и да се приемаш с това наднормено тегло. Възможно е да живееш така цял живот или до даден момент, в който ще разбереш, че чрез този проблем получаваш важно съобщение.

Знай, че в някакъв момент всичко може да се промени. Стават чудеса и инвалиди се възстановяват напълно. Съ­щото се отнася и за теглото, както и за всеки физически проблем. Човек не е длъжен да живее целия си живот според това, което наричат „карма“ или съдба от предишен жи­вот. Ти сам можеш да решиш кога да сложиш край.

Обратното също е възможно. Може цял живот да жи­вееш с това наднормено тегло, но щом като веднъж се при­емеш, вече няма да го усещаш като проблем. Ще се чувст­ваш хубав едър човек и ще изпитваш много повече любов към себе си. Ще получаваш повече и от другите. Според теб какво значение има, когато умреш, дали душата ще напусне дебело или слабо тяло? Само любовта, която си развил към себе си, има значение, когато отидеш в отвъдния свят, както и в следващите животи?

Някои силно вярващи хора или такива, които са привле­чени от астралния и духовния свят, пазят неясен спомен от предишните измерения на живот на Земята и биха ис­кали да се намират другаде на тази Земя. Тези хора често се питат: „Какво правя тук? Струва ми се, че да си мъртъв е по-добре, отколкото да живееш.“ Те не мислят задължи­телно за самоубийство, но чуват далечен повик от място, което е много по-добро. Тези хора също страдат от про­блем с теглото.

Това допълнително тегло помага на този човек да ос­тане здраво захванат за Земята, за да го задържи тя. Пос­ланието на техния вътрешен БОГ е следното: „Приеми веднъж завинаги, че си на Земята. Имаш мисия тук. Имаш още много да учиш, най-вече да обичаш себе си и другите.“ Ако и при теб е така, препоръчвам ти горещо да се упова­ваш на земната красота, на природата например. Тя притежава много богатства, каквито носиш и ти вътре в себе си. Започни още сега да обичаш себе си и всичко, което те заобикаля.

Каквото и да е обяснението или причината за твоя проблем с теглото, знай, че твоят вътрешен БОГ разпо­лага с хиляди начини да ти говори чрез твоето тяло, за да осъзнаеш своите действия, мисли и думи. Съобщенията можеш да получиш по всякакъв начин. Ти трябва да ги чуеш и да откриеш причината.

Ето защо е важно да се спреш и да видиш какво разкла­ща вътрешните ти устои, вместо да се опитваш да изле­куваш следствието с някаква диета. Когато достигнеш до първоизточника, ти ще се спечелиш. Ако влияеш само вър­ху следствието, няма да се получи нищо. Това може да се сравни с човек, който изпитва сериозни проблеми. За да ги Забрави, той отива да пийне нещо и в крайна сметка се на­пива. На следващия ден проблемът му все още си стои, даже малко по-голям от предната вечер.

Да контролираш теглото си с режим, който си на­лагаш, води до същия резултат. Дори и да излекуваш вре­менно следствието, причината все още ще си я има и ще изпитваш постоянно вътрешно неудовлетворение. Тогава Защо да не влияем директно върху причината, върху из­точника на съобщението?

Не бива да се тревожиш за времето, от което твоето тяло има нужда, за да си върне естественото тегло. Нека това да стане със собствен ритъм. Най-важното е да бъ­деш господар на себе си, за да познаеш истинското щастие.


Лиз Бурбо – „Слушай своето тяло“