Чувство за непълноценност

Чувство за непълноценност


Много хора, които са били малтретирани в детството, не разбират, не вярват и не очакват да се отнасят към тях с любов. Познавали са единствено критиката, пренебрежението и жестокостта.


Затова не е чудно, че са продължили да се отнасят зле към себе си като възрастни.

Израснали са с убеждението, че страданието е нещо нормално, затова се отнасят към добротата с подозрение.

Самонаказанието е продукт на вината.

Такива хора живеят с мисълта: “Аз съм лош и заслужавам наказание.” Тази вина се дължи на смътното усещане, че някъде дълбоко в себе си са “дефектни” и недостойни. Някои свързват това чувство с конкретни неща, а други по принцип вярват, че “аз съм лош и всеки, който ме погледне, го знае”.


Самонаказанието се проявява по различни начини:

  1. Поставяме себе си на последно място.
  2. Не съставяме, не започваме и не довършваме плановете си.
  3. Моделът на мъченика/жертвата.
  4. Разхищаване на средства и възможности.
  5. Продължаване на неподходяща връзка.
  6. Негативни изказвания за себе си.
  7. Лошо отношение към тялото.
  8. Скъперническо отношение към себе си.
  9. Твърде много се стараем да у годим на другите.

Върчу, Дорийн – Щях да променя живота си, ако имах повече време