Обсебването

Обсебването


Да се ползва от мислите, чувствата и постъпките на човека е позволено, но да го обсебите, да служи само
на вас, това не се позволява.
Каже ли, че хората трябва да мислят като него, той е на крив път.

Как можете да наложите мисълта си на някого? Как можете да заместите мисълта на човека с чужда мисъл?

Природата не позволява никакво заместване, нито даване на нещата под наем. Човек не може да даде назаем нито главата си, нито сърцето си, нито дробовете си, нито стомаха си.


Същества, които имат по-слаби трептения, могат да бъдат обсебени от низши духове, а които имат посилни трептения, те са оградени спрямо тях; затова трябва да се проверява. Низшите духове изкушават хората. Лошият дух ще те тури на топа на устата и ще гледа да не го хване законът. Много от подозренията, съмненията и крамолите са от тези низши духове.

Когато лошият дух излязъл от човека, който бил ням, немият човек проговорил, а духът излязъл навън,
„обхожда безводни места и търси спокойствие“. И като не намери, казва: „Да се върна в дома си, откъдето
излязох.“ И като дойде, намери го пометен и украсен. Тогаз отхожда, взема със себе си други седем духове,
от него по-лукави, и влиза да живее там. И последното състояние на оногоз человека бива по-лошо от първото. Този дух, с другите седем, влизат в човека, защото там е празно, Мъдростта и Истината не са в него.

Да допуснем, че вие се обезсърчите.

Питам: туй обезсърчение откъде е дошло? – Някой се е наместил във вас.


Или вие не можете да търпите. – Наместил се е някой във вас. Или не можете да обичате всичките хора. –
Наместил се е някой във вас.

Казва Писанието: „Ще изпратя Духа Си.“ Бог ще изпрати Духа Си. Значи има два вида духове, които постоянно боравят с човешката личност и вие не можете да се освободите по никой начин от тяхното влияние – лошият дух и добрият дух.


Едно трябва да знаете: никой не може да обсеби човека, ако той не е в съгласие с този, който обсебва.


Знаменит американски проповедник започнал да мисли, че всички негови слушатели са демони, излезли
от пъкъла, които нищо не разбират. Тогава започнал да сипе върху тях огън и жупел… Религиозните ще изяснят туй проявление, като кажат, че някой демон го е обсебил, медиците ще кажат, че мозъкът на този проповедник е анормален, а простата причина седи в това:


не е спазил ония елементарни правила на живота за храната, допуснал е отровите на млечната и пикочната киселини в организма си и те са разстроили основите на неговото мислене, чувстване и действие.


Някой път и вие сте облечени в бели дрехи, но онзи, който прилича на пихтия, е вътре във вас. Когато
се освободите от него, ще се подобри състоянието ви – ще ви олекне. В човека проникват низши астрални същества и го обсебват. Вие трябва да се освободите от стария човек, който, като пихтия, ви е обсебил.
Когато при някой сеанс един от присъстващите е обсебен и започне да лудува, и има даже опасност за
живота му, кой е най-лесният метод да се освободи човекът? – Молитва и обратни паси.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО