Интуиция и инстинкт

Интуиция и инстинкт


Хората често бъркат тези две понятия.

Всъщност интуицията и инстинктът са съвсем различни неща, макар и помежду им безспорно да има връзка.

Животните действат според инстинктите си – това са генетично програмирани механизми, които по естествен път ги насочват как да оцеляват и да продължават рода.

Хората, подобно на животните, също притежават инстинкти за самосъхранение и запазване на вида. Освен това обаче, те разполагат и с интуиция – способност, която им дава много по-широк спектър от информация, свързана не само с оцеляването, но и с израстването, развитието, себеизразяването – тоест, осъществяването на висшата им цел.

Инстинктивното поведение обикновено е еднакво за всички представители на даден вид, докато човешката интуиция е фино настроен механизъм към индивидуалните нужди на всяка една личност в определен момент.

С напредъка на цивилизацията хората започнали да потискат и да изключват някои от инстинктите си – В това число агресивните и сексуалните инстинкти. То, разбира се, до известна степен е било необходимо за изграждането на уредено, свързано с определени закони общество.

Но когато инстинктите ни бъдат прекомерно потиснати, ние се лишаваме от голяма част от жизнената си енергия и от естествения си капацитет да се грижим за себе си.

Като се опитваме да преодолеем инстинктите ги, ние често губим и връзка с интуицията си.

Ето защо е необходимо да се намери правилния баланс на интелект, инстинкт и интуиция.


Гауейн, Шакти – „Развиване на интуицията“