Какви са твоите мисли

Какви са твоите мисли


В своето настояще ти мислиш за бъдещето, така че когато стигнеш в този бъдещ момент, бъдещето ти ще бъде подготвено за теб и от самия теб.

Голяма част от това, което преживяваш днес, е резултат от мислите за този момент, които си имал вчера, онзи ден или миналата година…

Всяка твоя мисъл, която е насочена към това, което искаш да преживееш в бъдеще, ти носи огромна полза.

Всяка мисъл за бъдещето, която е насочена към това, което не искаш да прежиееш, ти вреди.

Когато мислиш за здраве и жизненост, искаш ги и очакваш да ги получиш, ти подготвяш такова бъдеще за себе си.

Но когато се тревожиш, че здравето ти може да се влоши, ти подготвяш това за бъдещето си.

Независимо дали планираш какво ще кажеш или направиш в този момент или подготвяш даден момент в бъдещето, за теб ще бъде от огромна полза да го правиш осъзнато.

Ако, качвайки се в колата си, излъчиш съзнателно намерение да пътуваш безопастно, ти буквално ще преживееш обстоятелствата, които ще направят това възможно. Е, разбира се, ако преди това си започвал много други пътувания със същото намерение…, ако в миналото си искал и си очаквал безопастност, тогава тези минали мисли вече ще са започнали да подготвят бъдещето ти и Планирането на отрзъците вече ще добавя още енергия към това намерение… и по този начи ще го заздравява.   


Абрахам