Животът  ни предава послания. Как да ги тълкуваме?

Животът ни предава послания. Как да ги тълкуваме?


Животът винаги ни предава послание, когато сме излезли от строя.

Това може да се случи чрез житейски обстоятелства, дадена болест, страдание, чрез партньора или чрез друг „отражател“.

Как обаче да разберем тези послания?

Как ни помагат посланията да се приближим до себе си?

Да вземем за пример посланието на тялото.

Ключът към разбирането е съвсем обикновен.

Ще ни помогнат следните въпроси:

– Кой орган, коя част на т я л о т о (коя сфера на живота) е засегнат/а, болен/на, извън строя, вече нездрав/а?

– Каква функция изпълнява болестта, каква мисия?

-За какво ми е нужна, за какво ми помага първо на психическо ниво?

– След това би трябвало да се запитате: какво е съответствието й на духовно ниво?

– Как ми помага или доколко ми пречи да намеря истинското си Аз?

– Мисловният ми процес механично ли тече, болестта част от дадена роля ли е, или от навик, има ли нещо, което би трябвало да премисля и евентуално да променя?

– Може би „функцията“ въобще не е част от мен или би трябвало да „функционира“ другояче?

– До какви изводи стигаме от това прозрение?

– Остаряла ли е „функцията“, не тече ли вече, да я пусна ли, или да я поема отново?

– Или ми е нужна повече осъзнатост да я променям при боравенето с нея, трябва да я променя, да я прибавя към себе си, да я активирам, да я предам нататък…?

– Какво ме принуждава да направя „посланието“, „симптомът“?

– Трябва ли да се усамотя на спокойствие, или да стана по-активен?

– Нужно ли е повече движение в живота ми или повече бдителност, претоварен ли съм, или съм подценен?

– Трябва ли да открия някаква „роля“, която само играя, или да се променя, за да не „боли“ повече?

– Дали е само стара програма, модел, който ме принуждава да го разкрия и да го пусна?

– Какво трябва да направя, за да бъда повече себе си?

– До каква степен не съм бил(а) себе си?

– Направил ли съм нещо, което всъщност не съм желал или съм щял да направя по друг начин?

– Какво би трябвало да пусна, да променя или да приема?

– Какви са възможните последици от тези прозрения?

– В коя област съм се сдобил с повече яснота относно себе си?

– Как да превъплътя това в моя живот, как да приложа яснотата на практика?

– Какви „слабости“ или „недостатъци“ имам – физически/материални или духовни/психически?

– Какво говори това за мен? До каква степен не съм себе си?

– Как се проявява това на другите нива?

– Какъв съм всъщност в действителност?

– Какво е отношението ми към себе си?

– Добра ли е преценката ми, или е напълно неподходяща, произтичаща от стар опит, от стари представи и преценки?

– Как гледам сега на опита/ на болестта си? Мога ли да отстоявам светогледа си?

– Какво ми пречи да съм, да мисля, да живея като СЕБЕ си? Какви пречки за изцелението съществуват в такъв случай и съществуват ли наистина, или само си го мисля?

– Смятам ли, че не мога да променя моята „съдба“? Какво „чудо“ би трябвало да се случи, за да се промени тя ?

– Смятам ли го за възможно? Вярвам ли изобщо в моето изцелено битуване, или нямам вяра в себе си?

– Какво ми пречи да вярвам в себе си и да се осланям на способностите си?

– Кои мои преживявания ми пречат да вярвам в себе си? Какво трябва да се случи, за да повярвам отново в себе си?

– Какво би ми помогнало? На кое ниво? Какво трябва да се случи, за да бъда отново „цял“?

– Как мога да го постигна? Може би мога да поема всичко в свои ръце?

– Живея ли предимно на едно-единствено ниво?

– В какво отношение смятам, че не съм „на място“, че съм „фалшив“, че не съм „истински“?

– В коя област „боледувам“ често? Кой проблем ме вълнува от дълго време?

– Кой проблем още не съм разрешил? Смущението едностранно ли се появява, едностранчив ли ме прави?

– Има ли при мен нещо, което да е в прекалено изобилие или в прекален недостиг?

– Какви „комбинации“ се появяват при мен, как са преплетени стари роли/програми/модели/схеми на мислене, как се обуславят, как си повлияват взаимно, как се активират?


Leave a Reply

Your email address will not be published.